Air France Sky Team
 
inapoi

Termene şi condiţii generale ale Programului Flying Blue

1.1 Definiţii

Aceste termene şi condiţii se aplică începând cu 1 februarie 2010.

1.1 Definiţii


Termenii sau expresiile folosite în aceşti termeni şi condiţii sunt definite după cum urmează, cu excepţia cazurilor în care contextul specifică altfel:
Air France” înseamnă Société Air France, o societate cu răspundere limitată, constituită conform legilor Franţei şi având sediul social în Franţa la adresa 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Bobigny sub numărul B 420 495 178.

 


Premiu aerian” înseamnă orice premiu disponibil la AIR FRANCE, KLM şi partenerii aerieni. Premiile aeriene includ bilete premiu, premii de promovare la o clasă superioară şi premii de bagaj suplimentar.

 


Partener aerian” înseamnă orice companie aeriană, partener SkyTeam, companie aeriană participantă sau partener Flying Blue, pentru serviciile căreia se pot acumula Mile de Nivel şi/sau Mile Premiu şi/sau se pot utiliza Mile Premiu conform specificaţiilor din materialele informative Flying Blue publicate periodic.

 


Premiu” înseamnă premiul obţinut în cadrul Programului prin utilizarea Milelor Premiu, în conformitate cu procedurile stabilite în materialele informative Flying Blue.

 


Mile Premiu” înseamnă Milele acumulate la AIR FRANCE, KLM, partenerii aerieni şi partenerii non-aerieni, în conformitate cu procedurile stabilite în materialele informative Flying Blue. Milele Premiu se pot folosi pentru obţinerea de Premii.

 


Premiu de promovare la o clasă superioară” înseamnă un Premiu prin care se promovează la clasa de călătorie imediat superioară clasei rezervate cu biletul plătit.

 


Companie” înseamnă AIR FRANCE şi KLM, care sunt titularele Programului şi care derulează Programul.

 


Centrul de Servicii Clienţi” înseamnă orice unitate de servicii care este pe deplin autorizată de Companie să ofere gama de servicii cuprinsă în cadrul Programului.
Data înscrierii” înseamnă data la care se semnează formularul de înscriere al unui solicitant eligibil sau, în cazul înscrierii prin Internet sau e-mail, data la care solicitarea este trimisă Companiei prin aplicaţiile Internet sau e-mail ale Programului.

 


Flying Blue” este abreviaţia pentru Programul de fidelizare Flying Blue al Companiei.

 


Materiale informative Flying Blue” reprezintă un termen colectiv pentru următoarele mijloace de comunicare folosite în cadrul Programului: broşuri ale Programului, noutăţi Flying Blue, scrisori Flying Blue, website-ul Flying Blue şi formularele de înscriere Flying Blue.

 

Partener Flying Blue” înseamnă orice companie aeriană, alta decât companiile aeriene SkyTeam sau companiile aeriene participante, pentru serviciile căreia se pot acumula sau utiliza Mile Premiu, conform specificaţiilor din materialele informative Flying Blue publicate periodic.


Termeni şi condiţii generale” înseamnă termenii şi condiţiile care guvernează Programul.

 


Gold” înseamnă al treilea nivel în cadrul Programului. Un Membru se califică pentru acest nivel şi are dreptul la serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel dacă a acumulat sau a realizat, în decursul unui an calendaristic, (i) 40.000 Mile de Nivel sau a realizat 30 de zboruri calificabile, în cazul Membrilor ale căror adrese de corespondenţă pentru materialele informative Flying Blue sunt în afara Franţei continentale şi a statului Monaco, sau (ii) 60.000 Mile de Nivel sau 30 de zboruri calificabile, în cazul Membrilor ale căror adrese de corespondenţă pentru materialele informative Flying Blue sunt pe teritoriul Franţei continentale sau al statului Monaco. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt specificate în materialele informative Flying Blue.

 


Ivory” este denumirea primului nivel sau nivelului de bază în cadrul Programului. Membrii vor fi înscrişi automat în acest nivel. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt specificate în materialele informative Flying Blue.

 


„KLM” înseamnă Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (Compania Aeriană Regală Olandeză KLM), societate cu răspundere limitată, constituită conform legilor olandeze, înscrisă în Registrul Comerţului din Amsterdam sub numărul 33014286, având sediul central în Amstelveen, Amsterdamweg 55, Olanda.

 


Mile de Nivel” înseamnă Mile care sunt relevante pentru nivelul de membru în cadrul Programului. Milele de Nivel se acumulează la zborurile cu AIR FRANCE, KLM, partenerii SkyTeam şi companiile aeriene participante, cu excepţia Air Calin. Milele obţinute prin utilizarea unui card de plată “American Express Gold” de la AIR FRANCE-KLM (pentru persoanele care deţin un cont bancar francez) se califică, de asemenea, ca Mile de Nivel. Utilizarea cardului Flying Blue American Express (în cazul persoanelor care deţin un cont bancar olandez) se califică doar ca Mile Premiu

 

.
Membru” înseamnă un membru al Programului, al cărui nume este tipărit pe card şi căruia i s-a alocat un număr de înregistrare în program. Doar Membrii au dreptul la serviciile şi beneficiile oferite în cadrul Programului.

 


Card de membru” şi „Card” înseamnă cardul de membru al Programului, emis şi distribuit de Companie în urma acceptării de către Companie a cererii de înscriere în Program.

 


Mile” înseamnă Mile Premiu şi Mile de Nivel. Mila este unitatea de măsură pentru distanţă.

 


Partener non-aerian” înseamnă orice partener, altul decât partenerii SkyTeam sau partenerii aerieni, pentru serviciile căruia se pot acumula sau utiliza Mile Premiu, conform specificaţiilor din materialele informative Flying Blue publicate periodic.

 


Companie aeriană participantă” înseamnă un partener aerian care participă la Program, folosind Programul ca program propriu de fidelizare. Companiile aeriene participante sunt Kenya Airways, Air Calin şi Air Europa. Această listă se poate modifica în orice moment.
Partener” înseamnă parteneri aerieni şi non-aerieni.

 


PIN” înseamnă numărul personal de identificare ce oferă acces la contul web personal al unui Membru.

 


Platinum” înseamnă nivelul cel mai privilegiat şi mai înalt (al patrulea) din cadrul Programului. Un Membru se califică pentru acest nivel şi are dreptul la serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel dacă a acumulat sau a realizat, în decursul unui an calendaristic, (i) 70.000 Mile de Nivel sau a realizat 60 de zboruri calificabile, în cazul Membrilor ale căror adrese de corespondenţă pentru materialele informative Flying Blue sunt în afara Franţei continentale şi a statului Monaco, sau (ii) 90.000 Mile de Nivel sau 60 de zboruri calificabile, în cazul Membrilor ale căror adrese de corespondenţă pentru materialele informative Flying Blue sunt pe teritoriul Franţei continentale sau al statului Monaco. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt specificate în oricare dintre materialele informative Flying Blue.

 


Program” înseamnă programul de fidelizare Flying Blue oferit de Companie, introdus în 2005 şi dezvoltat în scopul de a premia Membrii care călătoresc frecvent cu AIR FRANCE, KLM sau partenerii lor aerieni şi pentru a premia Membrii care folosesc serviciile calificabile oferite de partenerii non-aerieni

 

.
Oferte promoţionale” înseamnă orice oferte speciale temporare care acordă unui Membru posibilitatea de a acumula Mile de Nivel şi/sau Mile Premiu suplimentare, de a folosi un număr redus de Mile Premiu când comandă premii sau de a folosi beneficii suplimentare.

 


Zbor calificabil” înseamnă zborurile efectuate cu AIR FRANCE, KLM, partenerii SkyTeam şi companiile aeriene participante, cu excepţia Air Calin, excluzând zborurile interne pe teritoriul Franţei efectuate de către Membrii ale căror adrese de corespondenţă pentru materialele Flying Blue se află pe teritoriul Franţei continentale sau al statului Monaco, pentru care se pot acumula atât Mile de Nivel, cât şi Mile Premiu.

 


Silver” înseamnă al doilea nivel în cadrul Programului. Un Membru se califică pentru acest nivel şi are dreptul la serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel dacă a acumulat sau a realizat, în decursul unui an calendaristic, (i) 25.000 Mile de Nivel sau a realizat 15 de zboruri calificabile, în cazul Membrilor ale căror adrese de corespondenţă pentru materialele informative Flying Blue sunt în afara Franţei continentale şi a statului Monaco, sau (ii) 30.000 Mile de Nivel sau 15 de zboruri calificabile, în cazul Membrilor ale căror adrese de corespondenţă pentru materialele informative Flying Bluesunt pe teritoriul Franţei continentale sau al statului Monaco. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt specificate în materialele informative Flying Blue.

 


SkyTeam” înseamnă AIR FRANCE, KLM şi companiile aeriene asociate cu ele: Aeroméxico, Alitalia, Delta, Korean Air, CSA Czech Airlines, Northwest Airlines şi Continental Airlines. Participarea la această alianţă a companiilor aeriene, denumită SkyTeam, se poate modifica din când în când.

 

Partener SkyTeam” înseamnă orice companie aeriană membră a SkyTeam, alta decât AIR FRANCE şi KLM, pentru serviciile căreia se pot acumula Mile de Nivel şi Mile Premiu şi se pot utiliza Milele Premiu conform specificaţiilor din materialele informative Flying Blue publicate periodic.
1.2 Aspecte generale

1.2.1 Termenii şi condiţiile definesc relaţia contractuală dintre Companie şi fiecare Membru individual. Compania, de bună credinţă, îşi rezervă dreptul de a anula sau de a înlocui Programul şi dreptul de a aduce, în orice moment, modificări sau amendamente Programului, termenilor şi condiţiilor generale, materialelor informative Flying Blue, structurii de acumulare a Milelor de Nivel şi a Milelor Premiu, structurii premiilor, structurii de utilizare a Milelor Premiu, participării oricărui partener la Program sau procedurilor Programului, aşa cum sunt ele descrise în documentele Programului. Membrii nu pot înainta reclamaţii împotriva Companiei ca urmare a unor modificări impuse de legile specifice fiecărei ţări. Modificările şi amendamentele aduse acestor Termeni şi condiţii vor fi anunţate prin materialele informative Flying Blue. Aceşti Termeni şi condiţii generale, precum şi orice modificare, se vor considera ca fiind acceptate dacă Membrul foloseşte cardul de membru, comandă sau utilizează în orice fel un premiu sau beneficiu oferit în cadrul Programului sau dacă nu se înregistrează niciun protest scris în decurs de 30 de zile de la notificare. Dacă un Membru nu acceptă modificările aduse Programului, Membrul respectiv poate renunţa la statutul de membru conform prevederilor paragrafului 1.2.2.

 


1.2.2 Fiecare din părţi poate înceta acordul contractual, în scris, în orice moment. Termenii şi condiţiile generale vor continua să guverneze implementarea chiar şi după terminarea relaţiei contractuale. Dacă Membrul anulează contractul, el trebuie să înapoieze Companiei cardul de membru tăiat în două. La primirea cardului, Compania va anula statutul de membru, iar Membrul va mai avea la dispoziţie şase luni de la data anulării pentru a-şi folosi Milele Premiu acumulate. În cazul în care Compania anulează contractul, toate Milele Premiu şi Milele de Nivel vor expira la şase luni de la notificarea anulării. Dacă Membrul denaturează faptele, încalcă regulile premiilor sau regulile stabilite în materialele informative Flying Blue sau încalcă regulile de la paragraful 1.4.8, toate Milele Premiu şi Milele de Nivel vor expira de îndată ce Compania emite notificarea de anulare.

 


1.2.3 Compania va depune eforturi rezonabile pentru a anunţa Membrii în prealabil cu privire la încetarea Programului.

 


1.2.4 Compania va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că acele premii, beneficii şi oportunităţi de a acumula Mile Premiu şi Mile de Nivel, care sunt promovate ca fiind disponibile pentru Membri, vor fi într-adevăr disponibile. Cu toate acestea, AIR FRANCE, KLM sau partenerii lor pot limita unilateral cuantumul premiilor propuse, iar Compania nu poate oferi garanţii că facilităţile respective vor fi disponibile. De aceea, este posibil ca un Membru să constate că nu există locuri disponibile la un anumit zbor sau că un anumit premiu nu este disponibil.

 

1.2.5 Toate premiile şi beneficiile propuse pot fi modificate şi sunt în funcţie de disponibilitate, inclusiv datele de excludere indicate în materialele informative Flying Blue. Se pot aplica restricţii şi/sau modificări cu caracter local. Premiile, beneficiile şi oportunităţile de a acumula Mile Premiu şi Mile de Nivel oferite Membrilor sunt sau pot fi oferite de partenerii cu care compania are încheiate acorduri, dar asupra cărora nu are niciun control.


1.2.6 Premiile, beneficiile şi oportunităţile de a acumula şi utiliza Mile Premiu şi Mile de Nivel se vor supune termenilor şi condiţiilor generale ale partenerului care oferă facilităţile promovate. Aceşti termeni şi condiţii generale vor fi trimise unui Membru în cazul în care Membrul înaintează unui astfel de partener o cerere în vederea obţinerii lor. Toate zborurile AIR FRANCE se vor supune condiţiilor de transport AIR FRANCE, care sunt disponibile pe www.airfrance.com. Toate zborurile KLM se vor supune condiţiilor de transport KLM, care sunt înregistrate la tribunalul districtual din Haga şi vor fi trimise Membrilor la cererea acestora.

1.2.7 Compania şi partenerii săi îşi rezervă dreptul de a face disponibile oferte promoţionale unor grupuri de Membri pe baza activităţii din cadrul Programului, aici fiind incluse, printre altele, efectuarea zborului, şederea la hotel, închirierea de maşini şi localizarea geografică. Ofertele promoţionale nu sunt valabile în combinaţie cu alte oferte promoţionale. Se va aplica oferta promoţională care oferă Membrului cele mai multe beneficii.

 


1.2.8 În data de 31 decembrie a fiecărui an, nivelul din cadrul Programului la care va avea dreptul un Membru se va determina pe baza numărului de Mile de Nivel acumulate sau a numărului de zboruri calificabile efectuate din 1 ianuarie până în 31 decembrie ale anului respectiv. Adresa relevantă pentru stabilirea nivelului Membrului este adresa de corespondenţă folosită pentru materialele informative Flying Blue. Toate Milele de Nivel şi zborurile calificabile acumulate vor fi scăzute din contul Flying Blue al Membrului, cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel în materialele informative Flying Blue. Dacă un Membru nu a acumulat Mile de Nivel în decursul unui an, Membrul respectiv va fi retrogradat până la nivelul de bază, Ivory. Dacă un Membru a acumulat Mile de Nivel în decursul unui an, dar nu suficiente pentru a-şi păstra nivelul de membru curent, aşa cum este definit în aceşti termeni şi condiţii generale, Membrul respectiv va fi retrogradat la nivelul imediat inferior.

 


1.2.9 Pentru Membrii Ivory, Milele Premiu sunt valabile timp de 20 de luni. Se consideră activitate suplimentară doar acumularea din zboruri operate de AIR FRANCE, KLM, Air Europa, Kenya Airways, Tarom şi ceilalţi parteneri ai noştri,SkyTeam, sau orice altă activitate considerată drept suplimentară în materialele informative Flying Blue. Compania îşi rezervă dreptul de a anula Milele Premiu după o perioadă de 20 de luni, fără nicio activitate suplimentară înregistrată în contul Membrului. Membrului îi revine obligaţia de a verifica data de expirare a Milelor sale.

 


1.2.10 După o perioadă de 6 ani în care Membrul nu a mai acumulat Mile Premiu, Compania îşi rezervă dreptul de a anula unilateral statutul de membru.

 


1.2.11 Situaţiile Milelor sunt furnizate Membrului pe baza activităţii acestuia în cadrul Programului. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment intervalele la care se furnizează aceste situaţii. Nu se vor furniza duplicate. Informaţiile privind Situaţiile Milelor, inclusiv, printre altele, situaţiile trimise prin poştă, prin e-mail, prin sistemul de răspuns vocal şi prin website au doar caracter informativ. Milele pot fi acumulate doar de Membrii ale căror adrese de corespondenţă sunt într-o ţară în care se aplică Programul.

 


1.2.12 În cazul decesului unui Membru, Compania va închide contul Membrului respectiv în momentul primirii certificatului de deces.

 

 

1.3 Înscrierea

 

1.3.1 Programul este disponibil doar pentru persoanele cu vârsta de cel puţin 2 ani şi se supune legilor locale şi acordului părinţilor sau tutorilor, unde este cazul. Corporaţiile, organismele necorporative sau alte entităţi legale nu pot participa. Există un program denumit „Flying Blue Jeune”, propus ca alternativă persoanelor cu vârsta între 2 şi 24 de ani, care au adresa de corespondenţă în Franţa, Maroc, Tunisia sau în departamentele franceze de peste mări, iar termenii şi condiţiile specifice acestui program se pot obţine printr-o cerere adresată Centrului de Servicii Clienţi.

 


1.3.2 Un Membru poate trimite un singur formular de cerere pentru statutul de membru şi poate avea un singur cont pe numele său legal. În cazul în care există două conturi, contul cu nivelul cel mai mic sau cu Mile mai puţine se va anula, iar Milele Premiu şi Milele de Nivel acumulate în contul respectiv se vor transfera în celălalt cont.

 


1.3.3 Contul şi Milele acumulate de Membrul respectiv nu pot fi în niciun caz transferate, lăsate moştenire, atribuite, vândute sau combinate, indiferent de valoarea lor, în contul de Mile al altei persoane, indiferent dacă aceasta este sau nu un Membru al Programului, sau în orice alt cont care aparţine Membrului, cu excepţia cazurilor în care se stabileşte altfel în prevederile notificate Membrului.

 


1.3.4 Zborurile calificabile efectuate sau folosite cu cel mult 3 luni înainte de data semnării formularului de cerere se califică pentru acumularea de Mile Premiu şi/sau Mile de Nivel şi trebuie solicitate retroactiv conform regulilor de solicitare retroactivă definite la paragraful 1.4.6.

 


1.3.5 Membrul are responsabilitatea de a furniza Companiei adresa de corespondenţă corectă a Membrului pentru materialele informative Flying Blue. Dacă un Membru îşi modifică adresa de corespondenţă, el trebuie să anunţe Compania în scris sau prin website-ul Programului, fără nicio întârziere nejustificată. Această schimbare de adresă trebuie să poarte semnătura Membrului sau codul PIN, după caz.

 


1.3.6 Orice persoană eligibilă, care doreşte să se înscrie în Program, trebuie să completeze şi să semneze o cerere individuală pentru statutul de membru în cadrul Programului, care trebuie semnată de către tutorele sau reprezentantul legal al solicitantului, dacă acesta din urmă este minor. Se va considera că toate persoanele care fac cerere pentru statutul de membru în cadrul Programului au citit şi au acceptat Termenii şi condiţiile generale.
1.3.7 Compania îşi rezervă dreptul de a refuza statutul de membru oricărei persoane care nu îndeplineşte cerinţele de participare la Program.
1.3.8 Orice persoană a cărei cerere de statut de membru a fost acceptată de Companie va obţine un cont individual, un număr de membru şi un cod PIN care îi asigură accesul la serviciile prin Internet şi la orice alte servicii descrise în materialele de comunicare Flying Blue. Numărul de membru va fi necesar pentru orice solicitare de informaţii privind contul. Codul PIN va fi comunicat întotdeauna doar Membrului şi niciunei alte persoane. Membrului îi revine responsabilitatea privind folosirea codului său PIN şi obligaţia de a nu-l divulga niciunui terţ.

 

 

1.4. Respectarea programului

 

1.4.1 Membrul garantează corectitudinea tuturor informaţiilor furnizate, inclusiv, printre altele, adresa de corespondenţă, şi va fi exclusiv răspunzător pentru orice informaţii eronate, incomplete sau neactuale.

 


1.4.2 La cererea Companiei, Membrul va prezenta un act de identitate valabil. Neprezentarea unui astfel de act într-un interval rezonabil stabilit de Companie va duce automat la suspendarea sau anularea statutului de membru şi la pierderea tuturor Milelor Premiu şi Milelor de Nivel acumulate.

 


1.4.3 Toate Milele Premiu şi Milele de Nivel şi premiile ulterioare trebuie acumulate şi utilizate conform regulilor şi directivelor din aceşti termeni şi condiţii generale. Compania hotărăşte dacă un itinerar este sau nu calificabil pentru acumularea de Mile Premiu sau Mile de Nivel.

 


1.4.4 Milele Premiu şi Milele de Nivel nu se vor acorda pentru biletele sau tranzacţiile nevalorificate, confiscate, frauduloase, pierdute, expirate sau rambursate. Milele Premiu şi Milele de Nivel nu vor fi acordate în cazul în care o persoană se prezintă la check-in şi se identifică ilegal cu numele unui Membru.

 


1.4.5 Pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de membru trebuie raportate imediat Centrului de Servicii Clienţi. În momentul în care clientul anunţă pierderea, furtul sau deteriorarea cardului, cardul va fi înlocuit. Compania nu este răspunzătoare pentru utilizarea frauduloasă a cardului sau pentru nerespectarea de către Membru a conţinutului acestei prevederi.

 


1.4.6 Toate solicitările pentru creditare retroactivă trebuie efectuate în decurs de şase (6) luni de la zborul sau tranzacţia în cauză. Solicitările retroactive pentru parteneri trebuie trimise Centrului de Servicii Clienţi prin poştă sau trebuie efectuate pe website-urile partenerilor, în conformitate cu procedurile stabilite în materialele informative Flying Blue. Solicitările retroactive pentru partenerii aerieni trebuie însoţite de (i) o copie a chitanţei pasagerului sau, în cazul biletelor electronice, un document numit „notă de călătorie” sau Itinerariul călătoriei şi (ii) talonul de îmbarcare original. Solicitările retroactive pentru partenerii non-aerieni vor fi însoţite de exemplarul original sau de o copie a contractului sau a facturii. Mai mult, Compania îşi rezervă dreptul de a solicita, în orice moment, toate documentele doveditoare privind acumularea de Mile. Solicitările retroactive se pot face doar prin Internet pentru zborurile operate de AIR FRANCE şi KLM, cu indicarea codului AF sau KL. Nu se poate stabili nicio corespondenţă cu privire la creditele retroactive, iar documentele trimise Centrului de Servicii Clienţi nu pot fi returnate; de aceea, este recomandabil să păstraţi copii.

 


1.4.7 Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, brokerajul, revânzarea, barterul sau schimbul de Mile Premiu şi Mile de Nivel, bilete premiu sau cupoane cu valoare, în schimbul vreunei compensaţii. Contravenienţii, inclusiv pasagerii care folosesc un premiu cumpărat sau achiziţionat prin barter, vor fi pasibili de plată pentru daune şi cheltuieli de judecată. Milele de Nivel, Milele Premiu şi premiile nu au valoare monetară şi nu pot fi niciodată utilizate ca numerar.

 


1.4.8 Încălcarea condiţiilor generale de transport sau a tarifelor AIR FRANCE, KLM sau ale altor parteneri aerieni, inclusiv SkyTeam, a termenilor şi condiţiilor generale ale partenerilor non-aerieni, încălcarea materială a termenilor şi condiţiilor generale, utilizarea abuzivă a Programului, inclusiv nerespectarea politicilor şi a procedurilor Programului, vânzarea sau barterul de premii sau bilete sau orice denaturare a faptelor cu privire la acestea, comportamentul necorespunzător, inclusiv comportamentul indisciplinat sau hărţuirea oricărui angajat al AIR FRANCE, KLM sau al partenerilor acestora, indisciplina la bord sau în saloane sau orice refuz de a urma instrucţiunile angajaţilor pot duce la anularea contului Membrului şi la descalificarea viitoare a acestuia din Program, la pierderea tuturor Milelor Premiu şi Milelor de Nivel acumulate şi la anularea tuturor premiilor emise anterior şi nevalorificate încă.

 


1.4.9 Orice încălcare materială a termenilor şi condiţiilor generale poate duce la confiscarea biletelor sau a premiilor, în orice moment (inclusiv în tranzit sau pe parcursul rutei), şi la plata de către Membru sau pasager a întregului preţ aplicabil pentru orice segment de călătorie parcurs, în cazul biletelor premiu sau al premiilor care au fost valorificate abuziv.

 


1.4.10 În legătură cu aplicarea oricăror termeni şi condiţii care guvernează Programul, Compania îşi rezervă dreptul de a lua măsuri juridice corespunzătoare împotriva Membrului, după cum consideră necesar, şi poate recupera daunele, onorariile avocaţilor şi cheltuielile de judecată.

 


1.4.11 Angajaţii sau managerii – sau moştenitorii acestora sau persoanele desemnate de către aceştia – de la orice companie aeriană, agenţie de turism sau persoană sau entitate care efectuează tranzacţii ca tour operator sau în numele unui tour operator nu pot profita de aceşti termeni şi condiţii prin acumularea de Mile sau obţinerea de premii, nici de statutul lor în cadrul Programului, pentru serviciile oferite de AIR FRANCE, KLM sau oricare dintre parteneri la preţuri speciale, la preţuri reduse pentru angajaţi sau la preţuri reduse la nivelul industriei turistice.

 

 

1.5 Date cu caracter personal

 

1.5.1 Datele cu caracter personal legate de participarea Membrilor la Program vor fi procesate şi folosite în scopuri ce servesc la implementarea Programului, în conformitate cu regulamentele aplicabile privind protecţia datelor, cum ar fi legile olandeze şi franceze privind protecţia datelor cu caracter personal („Wet Bescherming Persoonsgegevens” şi legea franceză din 7 ianuarie 1978, aşa cum a fost modificată prin legea din 6 august 2004). KLM a anunţat Autoritatea Olandeză pentru Protecţia Datelor („College Bescherming Persoonsgegevens”) cu privire la prelucrarea acestor date cu caracter personal. AIR FRANCE a anunţat Autoritatea Franceză pentru Protecţia Datelor („Commission Nationale Informatique et Libertés” – CNIL) cu privire la prelucrarea acestor date cu caracter personal.

 


1.5.2 AIR FRANCE, KLM şi partenerii vor folosi şi vor face schimb de date cu caracter personal în măsura în care Programul o cere. Mai mult, pentru a permite AIR FRANCE, KLM şi partenerilor să ofere produse şi servicii, precum şi în scopuri ce ţin de marketingul direct sau de comunicare, informaţiile privind Membrii şi participarea Membrilor la Program pot fi transmise confidenţial între AIR FRANCE, KLM şi partenerii lor, pentru uzul lor exclusiv. Dacă Membrul nu doreşte să primească oferte din partea AIR FRANCE, KLM şi/sau a partenerilor, Membrul poate obiecta, cu anumite condiţii, faţă de prelucrarea acestor date în acest scop, prin notificarea, în orice moment, în scris, a Centrului de Servicii Clienţi. Pentru mai multe detalii, consultaţi politica de confidenţialitate KLM pe www.klm.com , precum şi politica de securitate şi cea de confidenţialitate a datelor AIR FRANCE, pe www.airfrance.com.

 

 

1.6 Auditul

 

1.6.1 Compania îşi rezervă dreptul de a audita orice cont din Program, în orice moment şi fără a anunţa Membrul, pentru a asigura respectarea regulilor Programului şi a condiţiilor aplicabile privind transportul şi/sau tarifele.

 


1.6.2 În cazul în care un audit descoperă discrepanţe sau încălcări, prelucrarea premiilor, a acumulării Milelor Premiu şi Milelor de Nivel sau a situaţiilor Milelor pot fi amânate de Companie, până la rezolvarea discrepanţelor sau a încălcărilor în mod satisfăcător pentru Companie. În aşteptarea unei astfel de hotărâri, Membrilor li se pot interzice utilizarea Milelor, accesul la saloane şi utilizarea premiilor, serviciilor sau beneficiilor asociate Programului, după cum va determina exclusiv Compania.

 


1.6.3 Compania îşi rezervă dreptul de a informa ofiţerii de securitate de la AIR FRANCE, KLM, SkyTeam sau orice partener aerian, cu privire la comportamentul grav, inadecvat al Membrului sau cu privire la discrepanţele din contul Membrului.

 


1.6.4 Compania îşi rezervă dreptul de a face schimb de informaţii cu partenerii sau cu agenţii acestora în scopul auditului.

 

 

1.7 Răspunderea

 

1.7.1 Compania nu acceptă nicio răspundere cu privire la daunele, decesul, întârzierile, vătămările sau pierderile ce rezultă din sau în legătură cu serviciile, premiile sau beneficiile oferite sau neoferite în cadrul Programului de AIR FRANCE, KLM sau partenerii aerieni sau non-aerieni, decât în măsura în care aceste daune sau pierderi apar ca urmare a neglijenţei Companiei sau au fost cauzate intenţionat sau în mod nesăbuit de către Companie, ştiind că vor rezulta probabil daune, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în Convenţia de la Varşovia (aşa cum a fost modificată) sau în Convenţia de la Montreal, după caz. Orice pretenţie trebuie trimisă direct partenerului.

 


1.7.2 Cu excepţia celor prevăzute în clauzele 1.2 şi 1.7.1 de mai sus, Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma încetării sau modificării Programului sau pentru retragerea din Program a AIR FRANCE, KLM sau a unuia dintre parteneri. Compania va face eforturi rezonabile pentru a informa Membrul cu privire la aceste modificări sau la retrageri, în cel mai scurt timp posibil.

 


1.7.3 În cazul în care Compania sau orice partener refuză în mod incorect să acorde unui Membru credit de Mile, premii sau vreun alt beneficiu, singura compensaţie acordată Membrului va fi emiterea de către Companie a creditului de Mile, a premiului sau a avantajului care i-a fost refuzat în mod incorect, dacă acesta este disponibil, sau acordarea altor beneficii rezonabile, alternative şi comparabile, conform evaluării Companiei, sau re-creditarea Milelor Premiu utilizate, conform opţiunii clientului. În cazul oricăruia dintre refuzurile incorecte de mai sus, răspunderea AIR FRANCE, KLM sau a oricărui partener se va limita la valoarea premiului în cauză, iar compensaţia va putea avea doar forma unui premiu sau a re-creditării valorii sub formă de Mile Premiu.

 


1.7.4 Legile aplicabile în anumite ţări pot impune restricţii asupra condiţiilor cărora li se supune implementarea sau statutul de membru al Programului. În funcţie de legile şi reglementările locale, este posibil ca Programul sau anumite părţi ale acestuia să nu poată fi oferite de Companie în anumite ţări sau anumitor persoane. Compania nu va fi răspunzătoare pentru respectarea acelor legi locale şi îşi rezervă deci dreptul de a revoca participarea unui Membru la program şi de a anula toate Milele Premiu şi Milele de Nivel pe care Membrul respectiv le-a acumulat.

 


1.7.5 Membrul este răspunzător cu privire la orice pretenţii ce rezultă din statutul de membru al Programului, emise din partea terţilor, inclusiv a autorităţilor fiscale.

2. Acumularea de mile

2. Acumularea de Mile

 

2.1 Milele acumulate de Membru vor fi creditate în contul Membrului, indiferent de identitatea persoanei sau a entităţii care achită valoarea biletelor sau a serviciilor, cu condiţia ca Membrul să fi comunicat numărul său de membru în momentul rezervării zborului, în momentul eliberării biletului , în cursul check-in-ului şi/sau în momentul semnării contractului pentru prestarea de servicii de către un partener. Membrii răspund personal de informarea oricărui terţ sau oricărei entităţi juridice care achită valoarea biletelor, a tranzacţiilor sau a serviciilor, inclusiv, printre alţii, angajatorul Membrului, cu privire la Mile şi la avantajele obţinute în cadrul Programului.

 


2.2 Fiecare Membru ar trebui să verifice dacă Milele au fost creditate corect în contul Membrului, fie pe baza Situaţiei Milelor, fie prin Internet, fie prin intermediul Centrului de Servicii Clienţi.

 


2.3 Compania îşi rezervă dreptul de a debita contul oricărui Membru care a dobândit în mod necuvenit Mile.

 


2.4 Cu excepţia celor specificate în materialele informative Flying Blue, zborurile care se califică pentru acumularea de Mile sunt (i) zborurile programate care au număr de zbor AIR FRANCE sau KLM, cu indicarea codului desemnat AF sau KL (Mile Premiu şi Mile de Nivel), (ii) zborurile programate cu număr de zbor al unui partener SkyTeam, operate de AIR FRANCE, KLM sau un partener SkyTeam (Mile Premiu şi Mile de Nivel), (iii) zborurile programate cu număr de zbor al unei companii aeriene participante, operate de această companie aeriană participantă sau de AIR FRANCE sau KLM (Mile Premiu şi Mile de Nivel), (iv) zborurile programate cu număr de zbor al unui partener Flying Blue, operate de acest partener Flying Blue sau de AIR FRANCE sau KLM sau cu un număr de zbor Air Calin, operate de Air Calin sau de AIR FRANCE sau KLM (doar Mile Premiu). Acumularea Milelor Premiu şi Milelor de Nivel se poate reduce sau exclude la anumite clase de rezervare sau tipuri de bilet în cazul zborurilor operate de AIR FRANCE, KLM sau un partener aerian, conform specificaţiilor din materialul informativ Flying Blue. Cu excepţia biletelor de grup, biletele care nu sunt publice nu sunt eligibile pentru acumularea de Mile. În particular, biletele premiu, cele cu preţ redus din industria turistică, biletele gratuite sau biletele fără plată, biletele pentru angajaţii armatei sau ai guvernului sunt excluse de la acumularea de Mile. Toate serviciile oferite de partenerii non-aerieni se califică pentru acumularea de Mile Premiu, în condiţiile indicate în materialele informative Flying Blue. Serviciile propuse de partenerii non-aerieni la preţuri reduse pentru angajaţi nu se califică pentru acumularea de Mile Premiu.

 


2.5 În caz de anulări ale zborurilor ca urmare a unor factori ce nu pot fi controlaţi de AIR FRANCE, KLM, SkyTeam sau alţi parteneri aerieni, inclusiv, printre altele, condiţiile meteorologice, conflictele de muncă sau aspectele de securitate, Membrului nu i se va acorda credit de Mile Premiu.

 


2.6 Toate Milele Premiu şi Milele de Nivel şi premiile ulterioare trebuie acumulate şi utilizate conform regulilor şi directivelor din aceşti termeni şi condiţii.

 


2.7 Membrul trebuie să efectueze călătoria pentru a acumula Mile Premiu şi Mile de Nivel. Milele Premiu şi Milele de Nivel nu se vor acorda pentru biletele sau tranzacţiile nevalorificate, confiscate, frauduloase, pierdute, expirate sau rambursate. Membrul poate acumula Mile Premiu şi Mile de Nivel doar pentru zborurile efectuate, chiar dacă Membrul cumpără bilete pentru alte persoane sau cumpără mai multe locuri pentru acelaşi zbor. Ca excepţie, la zborurile operate de AIR FRANCE şi KLM, un Membru poate acumula Mile Premiu în cazul rezervării unui loc suplimentar (pentru o targă, pentru transportul de bagaje fragile supradimensionate în cabină, pentru o persoană supraponderală...), cu condiţia ca locul suplimentar să fie rezervat pe acelaşi nume ca şi al Membrului şi la aceeaşi clasă. În cazul unui transfer la un zbor alternativ ca urmare a unor circumstanţe neprevăzute, Membrul va acumula Milele Premiu şi Milele de Nivel aferente zborului rezervat iniţial de Membru, nu rutei propriu-zise parcurse. Contul Membrului poate fi creditat doar o singură dată pentru fiecare zbor şi doar o singură dată pentru fiecare serviciu utilizat.

 


2.8 În cazul promovărilor la o clasă superioară, Milele Premiu sau Milele de Nivel se vor acorda pe baza biletului cumpărat, nu pe baza clasei folosite pentru zbor.

 


2.9 Deşi Compania depune toate eforturile pentru a oferi credit sau Mile exacte, Membrul are răspunderea de a păstra documentele necesare, precum taloanele de îmbarcare şi chitanţele pasagerilor necesare pentru creditarea retroactivă.

 


2.10 Dacă nu se specifică altfel de către Companie sau partenerii ei aerieni, inclusiv partenerii SkyTeam, Membrii care fac parte şi din alte programe de fidelizare trebuie să ţină cont că Milele Premiu şi Milele de Nivel se pot acumula doar pentru un singur program în cadrul fiecărui zbor. În asemenea cazuri, Membrii trebuie să aleagă între programele disponibile pentru fiecare zbor.

 


2.11 În cazul în care un Membru participă şi la alt program de fidelizare la care AF sau KLM sau unul dintre partenerii lor este asociat, contul Membrului nu va fi creditat concomitent în ambele programe pentru acelaşi zbor sau pentru acelaşi serviciu, decât dacă se specifică altfel în materialul informativ Flying Blue.

3. Preschimbarea milelor premiu în premii

3. Utilizarea Milelor Premiu pentru premii

 

3.1 Când un Membru a acumulat un număr suficient de Mile Premiu, Membrul poate solicita un premiu, în scris, prin Internet sau telefon, comunicând numele beneficiarului, în conformitate cu procedurile ce reglementează emiterea de premii, stabilite în materialul informativ Flying Blue. Rezervările pentru premii şi procedurile de aplicare pot fi modificate de Companie.

 


3.2 Premiile sunt valabile 12 luni de la data emiterii lor, cu unele excepţii, cum sunt ofertele promoţionale speciale sau cele declarate pe o anumită piaţă (informaţii furnizate local). Nu este permisă modificarea sau anularea în cazul premiilor non-aeriene. După ce biletul a fost emis, Membrul poate, în anumite condiţii, să îşi modifice sau să îşi anuleze biletul premiu înainte de decolarea din primul segment de zbor, prin anunţarea Centrului de Servicii Clienţi. După ce călătoria a început, este posibilă doar modificarea datei. Aceste reguli nu se aplică ofertelor promoţionale (precum Premiile Promo@, Promo Duo, etc.). După data de întoarcere, dacă nu a fost efectuată călătoria, premiul aerian nu mai este valabil şi nu poate fi rambursat. Modificarea beneficiarului nu se acceptă niciodată. În cazul modificării şi/sau al anulării se poate aplica o taxă administrativă, definită mai detaliat în materialul informativ Flying Blue, cu excepţia cazurilor dovedite de (i) deces sau boală gravă, complicaţii de graviditate grave sau accidentare gravă a Membrului, a unuia dintre participanţii la premiu sau a unei rude apropiate a Membrului sau (ii) incendiu, spargere, furtună sau alte evenimente similare grave, care împiedică în mod rezonabil Membrul să călătorească. Membrul va trebui să prezinte documente doveditoare privind cele de mai sus, conform cerinţelor rezonabile ale Companiei.

 


3.3 Toate premiile aeriene trebuie valorificate pe rutele operate de AIR FRANCE, KLM şi partenerii aerieni. Premiile aeriene pot fi limitate la anumite zboruri AIR FRANCE sau KLM cu cod partajat. Biletele de avion de la partenerii aerieni trebuie comandate cu cel puţin 2 săptămâni înainte de plecare. Premiile non-aeriene trebuie solicitate cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data utilizării. Milele se scad în momentul emiterii premiului (bilet premiu sau premiu de promovare la o clasă superioară) sau a cuponului cu valoare (premiu non-aerian). Nu este permisă înscrierea Membrilor pe liste de aşteptare.

 


3.4 Toate segmentele de zbor care fac parte din acelaşi premiu trebuie rezervate în acelaşi timp.

 


3.5 Pentru a călători împreună cu un copil cu vârsta sub doi (2) ani, un adult care călătoreşte cu un bilet premiu trebuie să facă o rezervare pentru copil la compania aeriană pentru care este emis biletul premiu, conform tarifelor aplicabile ale companiei respective. Această rezervare nu poate fi făcută de Centrul de Servicii Clienţi.

 


3.6 Un beneficiar care are dreptul la o reducere pentru categoria de călătorie (copil, student, persoană în vârstă, etc.) nu poate beneficia de nicio reducere în ce priveşte numărul de Mile necesar pentru biletul premiu.

 


3.7 Biletele premiu şi premiile de promovare la o clasă superioară nu sunt transferabile şi nu pot fi folosite la o altă companie aeriană decât cea al cărei cod desemnat este indicat pe bilet, cu excepţia cazurilor în care compania aeriană respectivă decide în mod rezonabil altfel.

 


3.8 Premiile pierdute, furate sau expirate nu vor fi rambursate, înlocuite sau prelungite.

 


3.9 Un Membru poate solicita un premiu de promovare la o clasă superioară pentru un zbor eligibil la o companie aeriană ce oferă acest premiu conform definiţiei din materialul informativ Flying Blue, cu condiţia ca Membrul să aibă un bilet de călătorie cu preţ întreg confirmat (nu pe lista de aşteptare) şi emis. Membrii îşi pot utiliza Milele Premiu pentru un singur premiu de promovare la o clasă superioară pentru fiecare zbor. Este deci imposibil să existe un premiu dublu de promovare la o clasă superioară, de la clasa Economy la clasa First. Premiul de promovare la o clasă superioară se emite exclusiv pe numele Membrului sau al persoanei specificate de Membru.

 


3.10 Membrul sau beneficiarul oricărui premiu răspunde de achitarea tuturor taxelor, comisioanelor, impozitelor şi/sau suprataxelor aplicabile, aferente eliberării sau utilizării unui premiu (inclusiv, printre altele, taxele vamale, de inspecţie, de securitate, agricole, de combustibil şi de plecare) şi de obţinerea documentelor de călătorie necesare pentru premiul aerian, inclusiv viza, vaccinarea şi asigurarea. Mai mult, Membrul sau beneficiarul va respecta toate reglementările legale sau de altă natură specifice ţării şi va verifica formalităţile vamale în vigoare în ţara de destinaţie.

 


3.11 Doar Membrul are dreptul să solicite un premiu. Membrul poate comanda un premiu pentru el personal sau pentru orice altă persoană desemnată de el în momentul în care premiul este solicitat, conform Termenilor şi condiţiilor Programului. În cazul în care Membrul este incompetent din punct de vedere legal (cu vârstă majoră sau minoră), cererea de premiu trebuie semnată de reprezentantul sau tutorele legal al Membrului.

 


3.12 Dacă un Membru are o reclamaţie cu privire la folosirea oricărui premiu, Membrul trebuie să anunţe Centrul de Servicii Clienţi, în scris, în decurs de 21 de zile de la utilizarea premiului.

 


3.13 În funcţie de premiul în cauză, premiile aeriene vor fi ori trimise la adresa de e-mail comunicată de Membru, ori ridicate de la anumite agenţii de bilete din aeroporturi şi din oraşe care au dreptul de a emite bilete premiu. Imediat după procesarea solicitării premiului, Milele necesare pentru premiu sunt debitate din contul Membrului, în conformitate cu ierarhia în vigoare la data solicitării, folosindu-se mai întâi Milele cu data cea mai veche. Dificultăţile interne pot duce la debitarea târzie a conturilor. Dacă biletele sunt emise de unităţile sau agenţiile AIR FRANCE sau KLM, Membrii trebuie să prezinte cardul. Dacă persoana care ridică biletul nu este Membrul, acea persoană trebuie să prezinte, pentru fiecare bilet ridicat, pe lângă cardul Membrului (sau o copie a acestuia), dovada identităţii Membrului şi o împuternicire semnată de către Membru, care poartă semnătura acestuia în original şi prin care se autorizează această ridicare. Compania poate modifica sau suspenda această procedură în orice moment. Premiile non-aeriene sunt emise şi trimise pe adresa de corespondenţă a Membrului. Compania nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru întârzierile sau pierderile cauzate de serviciile poştale sau de procedurile vamale.

 


3.14 Biletele premiu se emit pentru (i) un zbor doar dus, (ii) un zbor dus-întors sau (iii) un zbor dus-întors „buclă deschisă” cu AIR FRANCE, KLM şi/sau partenerii aerieni, care urmează cea mai directă rută în ambele direcţii de călătorie, în conformitate cu planurile şi condiţiile specificate în materialul informativ Flying Blue. În funcţie de condiţiile specificate în materialul informativ Flying Blue, poate exista o întrerupere în călătorie (escală). Un „zbor dus-întors buclă deschisă” este un zbor dus-întors în care punctele de plecare şi de sosire sunt diferite, dar se află în aceeaşi zonă de premiu, sau în care punctul de decolare pentru zborul de întoarcere este diferit de punctul de aterizare pentru zborul de plecare, dar se află în aceeaşi zonă de premiu. Mai mult, biletele premiu pot fi emise şi pentru o „o călătorie în jurul lumii” cu AIR FRANCE, KLM şi anumiţi parteneri definiţi în materialul informativ Flying Blue şi vor fi, în principiu, în aceeaşi clasă de călătorie pe tot parcursul călătoriei şi trebuie să includă un punct de mijloc al călătoriei, acesta fiind punctul în care se încheie călătoria de plecare şi începe cea de întoarcere, dacă nu se specifică altfel în materialul informativ Flying Blue. Numărul întreruperilor posibile ale călătoriei (escale) pentru o asemenea „călătorie în jurul lumii” va fi specificat în momentul rezervării. Toate biletele premiu sunt supuse modificărilor drepturilor de trafic aerian sau deciziilor luate de companiile aeriene menţionate anterior, acestea putând hotărî în mod rezonabil să închidă orice segmente de zbor.

 


3.15 Premiile sub formă de cantitate permisă de bagaj suplimentar sunt de 5 kg peste cantitatea permisă în mod normal pentru clasa plătită sau pentru statutul de Membru în cadrul Programului. Premiile de bagaj suplimentar sunt valabile doar pe zborurile eligibile cu AIR FRANCE, KLM şi anumiţi parteneri, cu excepţia rutelor la care se ia în calcul conceptul bazat pe numărul de bagaje. Doar Membrul sau o persoană din familia Membrului, aceasta putând fi doar un partener prin căsătorie, de drept comun sau conform unui acord de parteneriat civil, sau un copil, poate folosi premiul de bagaj suplimentar pe baza certificatului de premiu şi a biletului, cu condiţia de a prezenta şi acte doveditoare ale relaţiei de familie, acestea fiind un certificat de căsătorie, o împuternicire în cadrul unui parteneriat conjugal sau un certificat de stare civilă. Biletele premiu nu se califică pentru premii de bagaj suplimentar. Se va accepta o cantitate maximă de treizeci de kilograme ca premiu de bagaj suplimentar pentru fiecare zbor şi fiecare Membru sau beneficiar din familia Membrului. Premiile de bagaj suplimentar nu vor fi acceptate în cazul bagajelor excepţionale sau pentru transportul animalelor.

 


3.16 Biletele premiu nu pot fi folosite pentru transportul de tărgi medicale, scaune pentru bebeluşi, însoţirea copiilor de către însoţitoarea de bord sau obţinerea unui loc suplimentar.

 


3.17 Premiile aeriene nu pot fi cumulate la acelaşi zbor pentru acelaşi Membru sau beneficiarul acestuia.

 


3.18 Premiile non-aeriene: Orice Membru care are numărul necesar de Mile valabile curente poate beneficia de un premiu pentru sine sau pentru orice alte persoane desemnate de către Membru, în condiţiile şi în funcţie de restricţiile notificate Membrului. Membrul nu poate beneficia însă complet gratuit de un premiu sub forma unui serviciu non-aerian, decât dacă el a acumulat deja Mile la partenerul care oferă premiul dorit. Orice beneficiar al unui premiu trebuie să întrunească cerinţele legale pentru utilizarea serviciului dorit (de exemplu, vârstă, permis de conducere) şi trebuie să respecte condiţiile formulate de partenerul în cauză, în special în ce priveşte plata avansurilor la rezervările făcute la parteneri.

 

4. Diverse

4. Diverse

 

4.1 Aceşti Termeni şi condiţii generale înlocuiesc toate documentele anterioare care conţin asemenea termeni şi condiţii.