Termeni şi condiţii generale ale programului Flying Blue

1.1 Definiţii

Aceşti termeni şi condiţii se aplică începând cu data de 01.09.2014.

Termenii sau expresiile utilizate în aceşti termeni şi condiţii sunt definite după cum urmează, cu excepţia cazului când contextul specifică altfel:

„Air France” este Société Air France, o societate cu răspundere limitată, constituită conform legislaţiei franceze, cu sediul în Rue de Paris 45, F-95747 Roissy CDG Cedex, France şi înmatriculată la Registrul Comerţului şi al Societăţilor Comerciale din Bobigny cu numărul B 420 495 178.

„Cardul de Membru” şi „Cardul” reprezintă cardul de membru al Programului, emis şi distribuit de către Societate după ce aceasta a acceptat cererea de înscriere în Program.

„Centrul de Servicii pentru Clienţi” înseamnă orice unitate de servicii autorizată pe deplin de către Societate să furnizeze gama de servicii indicată în Program.

„Comunicatul FB” este denumirea colectivă a următoarelor mijloace de comunicare folosite în cadrul Programului: Broşuri ale Programului, Noutăţi FB, Scrisori FB, website-ul FB şi formularele de înscriere FB.

„Data înscrierii” înseamnă data la care se semnează formularul de înscriere de către solicitantul eligibil sau, în cazul înscrierii prin internet sau e-mail, data la care cererea este transmisă Societăţii prin intermediul programului de internet sau al aplicaţiilor de e-mail.

„FB” este abrevierea Programului de fidelizare Flying Blue al Societăţii.

„Gold” este cel de-al treilea nivel al Programului. Un Membru se califică la acest nivel şi are dreptul de a beneficia de serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel dacă a câştigat sau acumulat pe durata unui an calendaristic (i) 40.000 de Mile de Nivel sau a realizat 30 de Zboruri calificabile pentru Membrii care au specificat în cont o adresă de corespondenţă din afara Franţei continentale sau Monaco, sau (ii) 60.000 de Mile de Nivel sau 30 de Zboruri calificabile pentru Membrii care au specificat în cont o adresă de corespondenţă din Franţa continentală sau Monaco. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt menţionate în Comunicatul FB.

„Ivory” este denumirea primului nivel al Programului, nivelul de bază. Membrii vor fi înscrişi automat în acest nivel. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt menţionate în Comunicatul FB. Membrii vor primi un card digital.

„KLM” este Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines), o societate cu răspundere limitată constituită conform legislaţiei olandeze, înmatriculată la Registrul Comerţului din Amsterdam cu numărul 33014286, cu sediul la Amsterdamweg 55, Amstelveen, Olanda.

„Membru” este un membru al Programului, al cărui nume este tipărit pe Card şi căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în program. Numai Membrii au dreptul de a beneficia de serviciile şi beneficiile propuse în Program.

„Mile” înseamnă Mile Premiu şi Mile de Nivel. Mila este o unitate de măsurare a distanţei.

„Mile de Nivel” sunt Milele luate în calcul pentru stabilirea nivelului de Membru în cadrul Programului. Milele de Nivel se acumulează pentru zborurile efectuate cu Air France, KLM şi alţi Parteneri SkyTeam şi orice altă activitate specificată ca modalitate de acumulare a Milelor de Nivel în Comunicatul FB.

„Mile Premiu” înseamnă Milele acumulate pentru zborurile cu Air France, KLM, Partenerii Aerieni şi Partenerii Non-Aerieni, conform procedurilor indicate în Comunicatul FB. Milele Premiu pot fi utilizate pentru obţinerea Premiilor.

„Oferte Promoţionale” înseamnă ofertele temporare speciale care oferă unui Membru şansa de a acumula Mile de Nivel şi/sau Mile Premiu suplimentare, de a folosi un număr redus de Mile Premiu la comandarea Premiilor sau de a folosi beneficii suplimentare.

„Partener” înseamnă Partenerii Aerieni şi Partenerii Non-Aerieni.

„Partener Flying Blue” înseamnă orice companie aeriană cu excepţia partenerilor SkyTeam, pentru ale căror servicii se pot acumula sau utiliza Mile Premiu, în modul indicat în Comunicatul FB publicat periodic.

„Partener Non-Aerian” înseamnă orice partener cu excepţia partenerilor SkyTeam sau a Partenerilor Aerieni, pentru ale căror servicii se pot acumula sau utiliza Mile Premiu, în modul indicat în Comunicatul FB publicat periodic.

„Partener Skyteam” înseamnă orice companie aeriană membră a Skyteam, cu excepţia companiilor Air France şi KLM, pentru ale căror servicii se pot acumula Mile de Nivel şi Mile Premiu şi se pot utiliza Mile Premiu, în modul indicat în Comunicatul FB publicat periodic.

„Partenerul Aerian” înseamnă orice companie aeriană, Partener SkyTeam sau Partener Flying Blue, pentru ale căror servicii se pot acumula Mile de Nivel şi/sau Mile Premiu şi/sau se pot utiliza Mile Premiu, în modul indicat în Comunicatul FB publicat periodic.

„PIN” este Numărul Personal de Identificare care permite Membrului să-şi acceseze contul web personal.

„Platinum” este nivelul cel mai exclusivist şi cel mai înalt (al patrulea) al Programului. Un Membru se califică la acest nivel şi are dreptul de a beneficia de serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel dacă a câştigat sau acumulat pe durata unui an calendaristic (i) 70.000 de Mile de Nivel sau a realizat 60 de Zboruri calificabile pentru Membrii care au specificat în cont o adresă de corespondenţă din afara Franţei continentale sau Monaco, sau (ii) 90.000 de Mile de Nivel sau 60 de Zboruri calificabile pentru Membrii care au specificat în cont o adresă de corespondenţă din Franţa continentală sau Monaco. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt menţionate în Comunicatul FB.

„Premiu” înseamnă premiul obţinut în cadrul Programului prin utilizarea de Mile Premiu, conform procedurilor indicate în Comunicatul FB.

„Premiu de promovare la o clasă superioară” înseamnă un premiu prin care se promovează la o clasă de călătorie cu un nivel mai mare decât clasa rezervată prin biletul plătit.

„Premiul oferit de compania aeriană” înseamnă orice premiu disponibil oferit de Air France, KLM şi Partenerii Aerieni. Premiile oferite de compania aeriană cuprind bilete Premiu, Premiu de promovare la o clasă de călătorie superioară şi premii pentru excedent de bagaje.

„Program” înseamnă programul de fidelitate Flying Blue oferit de Societate în modul stabilit în anul 2005 şi dezvoltat pentru a premia Membrii care călătoresc frecvent cu Air France, KLM sau Partenerii Aerieni ai acestora şi pentru a premia Membrii care folosesc Serviciile de Calificare furnizate de Parteneri Non-Aerieni.

„Silver” este cel de-al doilea nivel din Program. Un Membru se califică la acest nivel şi are dreptul de a beneficia de serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel dacă a câştigat sau acumulat pe durata unui an calendaristic (i) 25.000 de Mile de Nivel sau a realizat 15 Zboruri calificabile pentru Membrii care au specificat în cont o adresă de corespondenţă din afara Franţei continentale sau Monaco, sau (ii) 30.000 de Mile de Nivel sau 15 Zboruri calificabile pentru Membrii care au specificat în cont o adresă de corespondenţă din Franţa continentală sau Monaco. Serviciile şi beneficiile aferente acestui nivel sunt menţionate în Comunicatul FB.

„SkyTeam” înseamnă Air France, KLM şi liniile aeriene aliate acestora: Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Alitalia, CSA Czesch Airlines, Delta, China Airlines, China Eastern, China Southern, Kenya Airways, Korean Air, MEA, Saudi, Tarom, Vietnam Airlines şi Xiamen Airlines. Componenţa acestei alianţe de companii aeriene, cunoscută sub denumirea de SkyTeam, se poate modifica periodic.

„Societate” înseamnă Air France şi KLM, care deţin şi operează Programul.

„Termeni şi condiţii generale” înseamnă termenii şi condiţiile care guvernează Programul.

„Zboruri calificabile” înseamnă zborurile efectuate cu Air France, KLM, Partenerii SkyTeam şi orice alt Partener Aerian indicat în Comunicatul FB, cu excepţia zborurilor interne din Franţa efectuate de Membrii care au specificat în conturile lor adrese de corespondenţă din Franţa continentală sau Monaco (cu excepţia celor care deţin un Permis de reducere pentru Franţa metropolitană), pentru care se pot acumula atât Mile de Nivel cât şi Mile Premiu.

1.2 Generalităţi

1.2.1 Termenii şi condiţiile generale definesc relaţia contractuală dintre Societate şi fiecare Membru în parte. Societatea, operând cu bună credinţă, îşi rezervă dreptul de a anula sau înlocui Programul sau de a transfera dreptul de proprietate asupra programului şi dreptul de a efectua variaţii sau de a amenda Programul, termenii şi condiţiile generale, Comunicatul FB, structura de acumulare a Milelor de Nivel şi Milelor Premiu, structura Premiilor, structura de utilizare a Milelor Premiu, participarea oricărui Partener în cadrul Programului sau procedurile Programului descrise în documentele Programului, în orice moment. Membrii nu vor ridica pretenţii împotriva Societăţii ca urmare a modificărilor efectuate conform cerinţelor legale impuse de fiecare stat. Înştiinţările referitoare la modificările şi amendamentele aduse acestor Termeni şi condiţii vor fi incluse în Comunicatul FB. Termenii şi condiţiile şi orice modificare vor fi considerate aprobate dacă Membrul îşi foloseşte Cardul de Membru, comandă sau foloseşte în orice mod un Premiu sau beneficiu oferit prin Program, sau dacă nu se înregistrează o contestaţie scrisă în termen de 30 de zile de la înştiinţare. Dacă un Membru nu acceptă modificările Programului, calitatea sa de membru poate înceta, în conformitate cu paragraful 1.2.2.

1.2.2 Fiecare parte poate înceta acordul contractul în orice moment, conform procedurilor descrise în Comunicatul Flying Blue.. Termenii şi condiţiile generale vor continua să guverneze implementarea chiar şi după încetarea relaţiei contractuale. La primirea solicitării de anulare, Societatea va anula calitatea de membru, acesta beneficiind de şase luni de la data încetării calităţii sale de membru pentru a folosi Milele Premiu acumulate. Dacă Societatea reziliază contractul, toate Milele de Nivel şi Milele Premiu expiră în termen de şase luni de la notificarea rezilierii. Dacă un Membru face declaraţii incorecte, încalcă regulile Premiului sau regulile impuse prin Comunicatul FB, sau încalcă regulile indicate la articolul 1.4.8, toate Milele de Nivel şi Milele Premiu vor expira imediat ce Societatea emite notificarea de reziliere.

1.2.3 Societatea va depune eforturi rezonabile să înştiinţeze Membrii în prealabil despre terminarea Programului.

1.2.4 Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că Premiile, beneficiile şi oportunităţile de acumulare a Milelor de Nivel şi a Milelor Premiu promovate ca disponibile pentru Membri sunt efectiv disponibile. Însă, Air France, KLM sau Partenerii lor pot restricţiona unilateral cantităţile de Premii propuse, iar Societatea nu poate garanta că aceste facilităţi vor fi disponibile. Un Membru poate afla, astfel, că nu mai există disponibilitate pentru un anumit zbor sau că un anumit Premiu nu este disponibil.

1.2.5 Toate Premiile şi beneficiile propuse fac obiectul modificării şi disponibilităţii, inclusiv datele exceptate indicate în Comunicatul FB. Se pot aplica restricţii şi/sau modificări locale. Premiile, beneficiile şi oportunităţile de a acumula Mile de Nivel şi Mile Premiu oferite Membrilor sunt sau pot fi furnizate de Partenerii cu care Societatea a încheiat acorduri, dar asupra cărora nu deţine controlul.

1.2.6 Premiile, beneficiile şi oportunităţile de a acumula şi utiliza Mile de Nivel şi Mile Premiu vor face obiectul termenilor şi condiţiilor generale ale Partenerului care furnizează facilităţile promovate. Termenii şi condiţiile generale vor fi transmise unui Membru când acesta trimite o cerere în acest sens unui Partener. Toate zborurile Air France vor face obiectul condiţiilor de transport disponibile pe www.airfrance.com. Toate zborurile KLM vor face obiectul condiţiilor de transport ale KLM care sunt înregistrate la tribunalul districtual din Haga şi vor fi trimise Membrului la cerere. Toate zborurile Partenerilor Aerieni vor face obiectul condiţiilor de transport aferente ale Partenerului Aerian.

1.2.7 Societatea şi partenerii săi îşi rezervă dreptul de a prezenta Oferte Promoţionale grupurilor de Membri în funcţie de activitatea lor în cadrul Programului, inclusiv, dar fără limitare la zboruri, cazare în hoteluri şi închirieri auto. Ofertele Promoţionale nu se vor cumula cu alte Oferte Promoţionale. Se va aplica Oferta Promoţională cea mai avantajoasă pentru Membru.

1.2.8 La data de 31 decembrie a fiecărui an, nivelul Programului la care un Membru va avea dreptul în anul următor va fi stabilit în funcţie de numărul de Mile de Nivel acumulate sau de numărul de Zboruri calificabile efectuate de la 1 ianuarie la 31 decembrie în anul respectiv. Adresa de care se ţine cont pentru calcularea nivelului de Membru este adresa de corespondenţă furnizată în contul acestuia la 31 decembrie. Toate Milele de Nivel acumulate şi Zborurile de Calificare vor fi deduse din contul Membrului FB, cu excepţia cazului când se stipulează altfel în Comunicatul FB. Dacă un Membru nu a acumulat Mile de Nivel în decursul unui an, respectivul Membru va fi retrogradat la nivelul de bază, Ivory. Dacă un Membru a acumulat Mile de Nivel în decursul anului, dar nu suficient încât să-şi menţină nivelul curent de membru, conform definiţiei din Termenii şi Condiţiile Generale prezente, respectivul Membru va fi retrogradat la un nivel inferior.

1.2.9 Pentru Membrii Ivory, Milele Premiu vor fi valabile timp de 20 de luni. Numai acumularea de zboruri cu Air France, KLM, Partenerii SkyTeam sau orice altă activitate desemnată ca activitate de prelungire prin Comunicatul FB este considerată activitate de prelungire. Societatea îşi rezervă dreptul de a anula Milele Premiu după o perioadă de 20 de luni în care nu are loc nicio activitate de prelungire în contul Membrului. Membrul are obligaţia de a verifica data de expirare a Milelor sale.

1.2.10 După o perioadă de 5 ani de neacumulare a Milelor Premiu de către un Membru, Societatea îşi rezervă dreptul de a anula calitatea de membru unilateral.

1.2.11 Situaţia Milelor este pusă la dispoziţia Membrului pe baza activităţii Membrului din cadrul Programului. Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, intervalele de timp şi suporturile de furnizare a situaţiilor respective. Se poate solicita o taxă pentru situaţiile transmise prin poştă, conform indicaţiilor din Comunicatul FB. Nu se vor pune la dispoziţie duplicate. Informaţiile despre Situaţia Milelor, inclusiv dar fără limitare la situaţiile trimise prin poştă, situaţia transmisă prin poşta electronică, Sistemul Voce de Răspuns şi website-ul au caracter informativ.

1.2.12 În cazul decesului unui Membru, Societatea va închide contul Membrului în urma primirii certificatului de deces al acestuia.

1.3 Înscriere

1.3.1 Conform legislaţiei locale şi pe baza aprobării părinţilor sau tutorelui, dacă este cazul, Programul este deschis numai persoanelor cu vârste peste 2 ani, a căror adresă de corespondenţă se află într-un stat în care Programul este deschis pentru aderare. Corporaţiile, instituţiile non corporatiste sau alte persoane juridice nu pot participa.

1.3.2 Membrul poate trimite un singur formular de înscriere, putând deţine un singur cont deschis pe numele legal al Membrului. În cazul conturilor duplicat, contul cu cel mai scăzut nivel sau cu cele mai puţine Mile va fi şters, iar toate Milele de Nivel şi Milele Premiu acumulate în respectivul cont vor fi transferate în celălalt cont.

1.3.3 Contul şi Milele acumulate de Membrul respectiv nu pot fi, sub nicio formă, transferate, lăsate moştenire, cesionate, vândute sau combinate, contra unei sume sau nu, cu contul de Mile al oricărei alte persoane, indiferent dacă respectiva persoană este sau nu Membru al Programului, sau cu orice alt cont aparţinând Membrului, cu excepţia cazului când se stipulează altfel de către Societate şi în Comunicatul FB.

1.3.4 Zborurile de Calificare efectuate sau folosite cu maxim 3 luni înaintea datei la care a fost semnat formularul de înscriere se califică pentru acumularea Milelor de Nivel şi/sau a Milelor Premiu şi trebuie solicitate retroactiv, conform regulilor privitoare la creditare retroactivă de la punctul 1.4.6.

1.3.5 Când se înscrie în program, Membrul acceptă primirea Comunicatului FB, ce reprezintă componenta de bază a programului. Membrul răspunde de furnizarea către Societate a adresei de corespondenţă corecte în scopul obţinerii Cardului său şi pentru Comunicatul FB şi/sau o adresă de e-mail pentru Comunicatul FB. Dacă un Membru îşi modifică adresa de corespondenţă, Membrul va înştiinţa Societatea în scris sau prin intermediul website-ului Programului, fără întârziere. Această modificare de adresă trebuie să poarte semnătura Membrului sau PIN-ul, după caz.

1.3.6 Orice persoană eligibilă care doreşte să se înscrie în Program trebuie să completeze şi să semneze o cerere de înscriere ca Membru în cadrul Programului, care va fi semnată de tutorele sau reprezentantul legal, dacă solicitantul este minor. Se va considera că toate persoanele care solicită calitatea de membru al Programului au citit şi acceptat Termenii şi Condiţiile Generale.

1.3.7 Societatea îşi rezervă dreptul de a refuza calitatea de membru oricărei persoane care nu îndeplineşte cerinţele de participare în cadrul Programului.

1.3.8 Oricare persoană a cărei cerere de membru a fost acceptată de către Societate va obţine un cont individual, un număr de membru şi un PIN care îi va permite accesul la internet şi la orice alte servicii descrise în Comunicatul FB. Numărul de membru va fi necesar pentru orice investigaţie referitoare la cont. PIN-ul va fi comunicat exclusiv Membrului. Membrul răspunde de utilizarea PIN-ului său şi nu îl va dezvălui terţilor.

1.4 Respectarea Programului

1.4.1 Membrul garantează corectitudinea tuturor informaţiilor furnizate, inclusiv dar fără limitare la adresa de corespondenţă şi la adresa de e-mail, şi va fi singurul responsabil pentru orice informaţie eronată, incompletă sau care nu mai este de actualitate.

1.4.2 La solicitarea Societăţii, Membrul va pune la dispoziţie o dovadă valabilă a identităţii sale. În cazul în care nu face acest lucru într-o perioadă rezonabilă stabilită de Societate, calitatea sa de membru va fi suspendată sau anulată imediat, anulându-se toate Milele de Nivel şi Milele Premiu acumulate.

1.4.3 Toate Milele de Nivel şi Milele Premiu şi Premiile ulterioare trebuie acumulate şi utilizate conform regulilor şi instrucţiunilor cuprinse în Termenii şi Condiţiile Generale de faţă. Societatea are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte calificarea unui itinerariu pentru Milele Premiu sau Milele de Nivel.

1.4.4 Milele de Nivel şi Milele Premiu nu vor fi acordate pentru bilete sau tranzacţii nefolosite, confiscate, frauduloase, pierdute, expirate sau rambursate. Milele de Nivel şi Milele Premiu nu vor fi acordate când o persoană se îmbarcă şi se identifică, în mod incorect, sub acelaşi nume ca şi Membrul.

1.4.5 Cardul de Membru pierdut, furat sau deteriorat trebuie raportat imediat Centrului de Servicii pentru Clienţi. În urma înştiinţării trimisă de Membru cu privire la pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului, acesta va fi înlocuit. Societatea nu răspunde de utilizarea frauduloasă a Cardului sau de nerespectarea de către Membru a conţinutului acestei prevederi.

1.4.6 Toate solicitările de creditare retroactivă trebuie adresate în termen de şase (6) luni de la zborul sau tranzacţia respectivă. Solicitările de creditare retroactivă pentru Parteneri trebuie transmise către Centrul de Servicii pentru Clienţi prin poştă sau prin intermediul website-urilor Partenerilor, conform procedurilor indicate în Comunicatul FB. Solicitările de creditare retroactivă pentru Partenerii Aerieni trebuie însoţite de (i) o copie a chitanţei pasagerului sau, în cazul biletelor electronice, de un document denumit „jurnalul călătoriei” sau itinerariu de călătorie şi (ii) originalul sau copia talonului de îmbarcare. Solicitările de creditare retroactivă pentru Partenerii Non-Aerieni trebuie însoţite de originalul sau copia contractului sau facturii. De asemenea, Societatea îşi rezervă dreptul de a solicita în orice moment toate documentele care atestă acumularea Milelor. Solicitările de creditare retroactivă pot fi adresate numai prin internet pentru zborurile Air France şi KLM prezentând codurile AF sau KL. Nu se va expedia corespondenţă cu privire la creditare retroactivă, iar documentele transmise Centrului de Servicii pentru Clienţi nu pot fi returnate; se recomandă păstrarea unor copii.

1.4.7 Vânzarea, cumpărarea, intermedierea, revânzarea, barterul sau schimbarea Milelor de Nivel şi a Milelor Premiu, a biletelor sau cupoanelor Premiu pentru orice compensaţie sunt interzise, cu excepţia cazurilor când se stipulează altfel de către Societate conform termenilor şi condiţiilor specifice din Comunicatul FB. Persoanele care încalcă aceste prevederi, inclusiv orice pasager care foloseşte un Premiu cumpărat sau achiziţionat în regim barter, vor răspunde pentru daunele şi costurile de soluţionare a litigiului. Milele de Nivel, Milele Premiu şi Premiile nu au valoare de numerar şi nu pot fi răscumpărate cu numerar.

1.4.8 Încălcarea condiţiilor generale de transport sau a tarifelor companiilor Air France, KLM sau ale oricăror Parteneri Aerieni, inclusiv SkyTeam, a termenilor şi condiţiilor generale şi a condiţiilor Partenerilor Non-Aerieni, încălcarea materială a Termenilor şi Condiţiilor Generale, abuzul de Program, inclusiv nerespectarea politicilor şi procedurilor Programului, vânzarea sau achiziţionarea în regim barter a Premiilor sau biletelor sau orice declaraţie incorectă privitoare la faptele aferente, comportamentul necorespunzător, inclusiv orice comportament refractar sau hărţuire faţă de orice angajat Air France, KLM sau al Partenerilor săi, comportamentul recalcitrant la bord sau în saloane, sau orice refuz de a respecta instrucţiunile angajaţilor, pot duce la anularea contului Membrului şi ulterioara descalificare din Program, confiscarea tuturor Milelor de Nivel şi a Milelor Premiu acumulate şi anularea Premiilor emise anterior, dar nefolosite.

1.4.9 Orice încălcare materială a Termenilor şi Condiţiilor Generale poate duce la confiscarea biletelor sau Premiilor în orice moment (inclusiv în timpul tranzitului sau pe drum) şi la plata de către Membru sau pasager a tarifului integral aplicabil pentru orice segment călătorit pe baza biletelor Premiu sau a Premiilor folosite în mod necorespunzător.

1.4.10 În ceea ce priveşte aplicarea oricăror Termeni şi Condiţii care guvernează Programul, Societatea îşi rezervă dreptul de a lua măsurile juridice corespunzătoare pe care le consideră necesare împotriva Membrului, şi îşi poate recupera daunele, onorariile avocaţilor şi cheltuielile de judecată.

1.4.11 Angajaţii sau directorii, sau moştenitorii sau împuterniciţii acestora, ai oricărei companii aeriene, agenţii de voiaj sau persoane sau entităţi care execută tranzacţii cu titlul de operator turistic sau în numele acestuia nu pot beneficia de aceşti Termeni şi Condiţii acumulând Mile sau obţinând Premii, şi nici de statutul lor în cadrul Programului, pentru serviciile oferite de Air France, KLM sau oricare dintre Parteneri la preţuri speciale, la tarife reduse pentru angajaţi sau la tarife reduse pentru industria de turism.

1.5 Informaţii personale

1.5.1 Informaţiile personale referitoare la participarea Membrilor în cadrul Programului vor fi prelucrate şi utilizate în scopuri care servesc implementării Programului, conform reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor din legislaţia referitoare la protecţia datelor din Franţa şi Olanda („Wet Bescherming Persoonsgegevens” şi Legea franceză din 07.01.1978, amendată prin legea din 06.08.2004). KLM a adus la cunoştinţa Autorităţii Olandeze de Protecţie a Datelor („College Bescherming Persoonsgegevens”) prelucrarea acestor informaţii personale. Air France a adus la cunoştinţa Autorităţii Franceze de Protecţie a Datelor („Commission Nationale Informatique et Libertés” - CNIL) prelucrarea acestor informaţii personale.

1.5.2 Informaţiile personale vor fi folosite şi schimbate între Air France, KLM şi Parteneri, în modul impus de Program. De asemenea, pentru ca Air France, KLM sau Partenerii să poată oferi produse şi servicii, dar şi pentru marketing direct sau comunicare, informaţiile referitoare la Membru şi la participarea Membrului în Program pot fi transmise în mod confidenţial între Air France, KLM şi Parteneri în scopul unic de folosire a acestora. Dacă un Membru nu doreşte să primească oferte din partea Air France, KLM şi/sau a Partenerilor, Membrul se poate opune, în anumite condiţii, conform articolului 1.3.5 de mai sus, prelucrării informaţiilor sale, anunţând în acest scop Centrul de Servicii pentru Clienţi în scris, în orice moment. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să citiţi Politica de confidenţialitate a KLM disponibilă pe www.klm.com şi Politica de securitate şi Ghidul de confidenţialitate a datelor Air France disponibile pe www.airfrance.com.

1.6 Verificare

1.6.1 Societatea îşi rezervă dreptul de a verifica oricare şi toate conturile din Program în orice moment şi fără a anunţa Membrul, pentru a se asigura de respectarea regulilor Programului şi condiţiilor aplicabile de transport şi/sau a tarifelor.

1.6.2 În cazul în care verificarea scoate la iveală discrepanţe sau încălcări, prelucrarea Premiilor, a acumulării Milelor de Nivel şi a Milelor Premiu sau a Situaţiilor Milelor poate fi amânată de Societate până când discrepanţele sau încălcările sunt soluţionate spre satisfacţia Societăţii. În aşteptarea acestei decizii, Membrilor le poate fi interzis să utilizeze Milele, să aibă acces în saloane şi să folosească Premiile, serviciile sau beneficiile aferente Programului, în modul stabilit exclusiv de către Societate.

1.6.3 Societatea îşi rezervă dreptul de a informa ofiţerii de securitate ai Air France, KLM, Partenerilor SkyTeam sau ai oricăror altor Parteneri despre gravele abateri de comportament ale Membrului sau despre discrepanţele din contul Membrului.

1.6.4 Societatea îşi rezervă dreptul de a schimba informaţii cu Partenerii sau agenţii lor în scopul verificării.

1.7 Răspundere

1.7.1 Societatea nu acceptă nicio răspundere pentru orice daună, deces, întârziere, vătămare sau pierdere generate de sau în legătură cu serviciile, Premiile sau beneficiile furnizate sau nefurnizate de Air France, KLM sau Partenerii Aerieni sau Non-Aerieni conform Programului, cu excepţia cazului când aceste daune sau pierderi derivă din neglijenţa Societăţii, sau au fost cauzate de Societate în mod intenţionat sau prin neglijenţă şi cunoscând că dauna s-ar putea produce, cu excepţia cazului când se prevede altfel prin Convenţia de la Varşovia (amendată) sau prin Convenţia de la Montreal, după caz. Orice solicitare trebuie transmisă direct Partenerului.

1.7.2 Cu excepţia cazului când se prevede altfel la articolele 1.2 şi 1.7.1 de mai sus, Societatea nu va răspunde de pierderile sau daunele generate de terminarea sau modificarea Programului sau de orice retragere din Program a companiilor Air France, KLM sau a unuia dintre Parteneri. Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a informa Membrul despre aceste modificări sau retrageri, cât mai repede posibil.

1.7.3 Dacă Societatea sau oricare dintre Parteneri respinge în mod incorect creditul de mile al unui Membru, Premiile sau orice alt beneficiu, singura compensaţie cuvenită Membrului va fi emiterea creditului de mile, a Premiului sau beneficiului respinse în mod incorect de către Societate, dacă sunt disponibile, sau alte beneficii rezonabile, alternative şi comparabile stabilite de Societate sau recreditarea Milelor Premiu cheltuite, după bunul plac al Membrului. În cazul oricăreia dintre respingerile incorecte menţionate mai sus, răspunderea societăţilor Air France, KLM sau a oricărui Partener se va limita la contravaloarea Premiului respectiv, iar compensaţia va lua forma exclusivă a unui Premiu sau se va recredita valoarea Milelor Premiu.

1.7.4 Legislaţia aplicabilă în anumite state poate impune restricţii asupra condiţiilor care guvernează implementarea sau calitatea de membru al Programului. Din cauza legilor şi reglementărilor, este posibil ca Societatea să nu poată pună la dispoziţie Programul sau părţi ale acestuia în anumite state sau anumitor persoane. Societatea nu va răspunde pentru respectarea legislaţiei locale şi, astfel, îşi rezervă dreptul de a anula participarea Membrului în Program şi Milele de Nivel şi Milele Premiu acumulate de respectivul Membru.

1.7.5 Membrul nu răspunde pentru nicio pretenţie adresată de terţi, inclusiv de autorităţile fiscale, generate de calitatea de membru al Programului.

2 Acumularea Milelor

2.1 Milele acumulate de Membru vor fi creditate în contul Membrului indiferent de identitatea persoanei sau entităţii care plăteşte biletele sau serviciile, cu condiţia ca Membrul să transmită numărul de membru când rezervă zborul, la momentul emiterii biletului, când se îmbarcă şi/sau când se semnează contractul de furnizare a serviciilor de către un Partener. Membrii sunt responsabili personal de informarea oricărei terţe părţi sau a persoanei juridice care plăteşte biletele, tranzacţia sau serviciile, inclusiv dar fără limitare la angajatorul Membrului, despre Milele şi avantajele obţinute prin Program.

2.2 Fiecare Membru trebuie să verifice dacă Milele au fost creditate în mod corect în contul Membrului, prin Situaţia Milelor, prin internet sau prin intermediul Centrului de Servicii pentru Clienţi.

2.3 Societatea îşi rezervă dreptul de a debita contul oricărui Membru care a dobândit Milele pe nedrept.

2.4 Cu excepţia celor specificate în Comunicatul FB, zborurile care se califică pentru acumularea de Mile sunt (i) zborurile programate cu număr de zbor Air France sau KLM care prezintă codul AF sau KL, (ii) zborurile programate cu număr de zbor ale Partenerilor Skyteam operate de Air France, KLM sau de un Partener SkyTeam, (iii) zborurile programate cu număr de zbor ale unui Partener Flying Blue operate de un Partener Flying Blue sau de AF sau KLM. Acumularea Milelor de Nivel şi a Milelor Premiu se poate reduce sau poate fi exclusă pentru anumite clase de rezervare sau anumite tipuri de bilete pentru zborurile operate de Air France, KLM sau de Partenerii Aerieni, după cum se specifică în Comunicatul FB. Tarifele nepublicate nu sunt eligibile pentru acumularea milelor. În special, biletele Premiu, tarifele reduse pentru industria de turism, biletele gratuite sau care nu generează venit, biletele pentru militari sau guvern sau parlament sunt excluse de la acumularea Milelor. Toate serviciile furnizate de Partenerii Non-Aerieni se califică pentru acumularea de Mile Premiu conform condiţiilor indicate în Comunicatul FB. Orice serviciu propus de Partenerii Non-Aerieni la tarifele reduse pentru angajaţi nu se califică pentru acumularea de Mile Premiu.

2.5 În cazul anulării zborurilor de către Air France, KLM şi alţi Parteneri SkyTeam sau alţi Parteneri Aerieni, inclusiv dar fără limitare din cauza condiţiilor meteorologice, conflictelor de muncă sau motivelor de securitate, Membrul nu va primi creditul de Mile Premiu.

2.6 Toate Milele de Nivel şi Milele Premiu şi Premiile ulterioare trebuie acumulate şi folosite conform regulilor şi instrucţiunilor cuprinse în Termenii şi Condiţiile de faţă.

2.7 Membrul trebuie să călătorească efectiv pentru a acumula Milele de Nivel şi Milele Premiu. Milele de Nivel şi Milele Premiu nu vor fi acordate pentru bilete nefolosite, confiscate, frauduloase, pierdute, expirate sau rambursate. Membrul poate acumula Mile de Nivel şi Mile Premiu numai pentru zborurile efectuate, chiar dacă Membrul cumpără bilete pentru alte persoane sau cumpără mai multe locuri pe acelaşi zbor. Prin excepţie, pentru zborurile operate de Air France şi KLM, un Membru poate acumula Mile Premiu în cazul rezervării unui loc suplimentar (pentru o targă, pentru transportarea unui bagaj supradimensionat în cabină, pentru o persoană supraponderală…), cu condiţia ca locul suplimentar să fie rezervat sub acelaşi nume ca al Membrului şi în aceeaşi clasă de rezervare ca a Membrului. În cazul unui transfer la un zbor alternativ din motive neprevăzute, Membrul va acumula Mile de Nivel şi Milele Premiu pentru zborul pe care Membrul l-a cumpărat iniţial, nu pentru ruta zburată. Contul Membrului poate fi creditat numai o dată pentru fiecare zbor efectuat şi poate fi creditat numai o dată pentru fiecare serviciu folosit.

2.8 În cazul promovărilor la o clasă superioară, Milele de Nivel sau Milele Premiu vor fi acordate pe baza biletului cumpărat iniţial şi nu pe baza clasei de călătorie în care s-a zburat.

2.9 În timp ce Societatea face orice încercare să ofere credit sau mile corespunzătoare, Membrul are responsabilitatea de a păstra documentele necesare, precum taloanele de îmbarcare şi chitanţele necesare pentru creditare retroactivă.

2.10 Cu excepţia cazului când se menţionează altfel de către Societate sau Partenerii săi Aerieni şi Non-Aerieni, inclusiv Partenerii SkyTeam, Membrii care sunt membri şi ai altor programe de fidelitate trebuie să reţină că Milele de Nivel şi Milele Premiu per zbor sau per serviciu pot fi acumulate într-un singur program. În aceste cazuri, Membrii trebuie să aleagă între programele de fidelitate pentru fiecare zbor sau fiecare serviciu.

3 Utilizarea Milelor Premiu pentru Premii

3.1 Când un Membru a acumulat un număr suficient de Mile Premiu, acesta poate solicita un Premiu în scris, prin intermediul internet-ului sau telefonic numind beneficiarul, conform procedurilor care guvernează emiterea Premiilor din Comunicatul FB. Procedurile de rezervare şi solicitare a Premiilor pot fi modificate de Societate.

3.2 Numai Membrul are dreptul de a solicita un Premiu. Membrul poate comanda un Premiu pentru el însuşi sau pentru orice altă persoană desemnată de Membru la momentul solicitării Premiului, conform Termenilor şi Condiţiilor Programului. În cazul în care Membrul nu este competent din punct de vedere legal (major sau minor), Premiul trebuie solicitat de tutorele sau reprezentantul legal al acestuia.

3.3 Premiile pierdute, furate sau expirate nu pot fi rambursate, înlocuite sau extinse.

Premii oferite de compania aeriană
3.4 Biletele Premiu sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii biletului Premiu, cu anumite excepţii precum Ofertele Promoţionale speciale sau cele declarate într-o anumită piaţă (informaţii furnizate local). După emiterea biletului, Membrul poate, respectând condiţiile, să modifice sau să anuleze biletul Premiu înainte de plecarea primului său segment de zbor, şi va face acest lucru conform procedurilor indicate de Comunicatul FB. După începerea călătoriei, numai data mai poate fi modificată. Aceste reguli nu se aplică în cazul Ofertelor Promoţionale. În cazul neprezentării şi după data de întoarcere, dacă nu s-a efectuat călătoria, Premiul oferit de compania aeriană nu mai este valabil şi nu poate fi rambursat. Nu se va accepta niciodată modificarea beneficiarului. În funcţie de tipul de Premii, se poate aplica o taxă administrativă în cazul modificării şi/sau anulării, în modul descris în Comunicatul FB. Membrul are obligaţia de a consulta condiţiile aplicabile de utilizare a Premiului şi, după caz, de a încheia asigurarea corespunzătoare pentru acoperirea situaţiilor din cauza cărora trebuie să-şi anuleze călătoria.

3.5 Toate Premiile oferite de compania aeriană trebuie utilizate pe rute operate de Air France, KLM şi Partenerii Aerieni. Premiile oferite de compania aeriană pot fi limitate la anumite zboruri cu cod partajat Air France sau KLM. Milele sunt deduse la emiterea Premiului (bilet Premiu sau Premiu de promovare la o clasă superioară).

3.6 Pentru a călători cu un copil mai mic de doi (2) ani, un adult care călătoreşte cu un bilet Premiu trebuie să facă rezervarea pentru copil la compania aeriană care a emis biletul Premiu, conform tarifelor aplicate de respectiva companie aeriană.

3.7 Un beneficiar care are dreptul la o reducere a tarifului de călătorie (copil, elev, bătrân, etc.) nu poate primi nicio reducere a numărului de Mile necesar pentru biletul Premiu.

3.8 Biletele Premiu şi Premiile de promovare la o clasă superioară nu sunt andosabile şi nu pot fi folosite pentru o altă companie aeriană decât cea al cărui cod este indicat pe bilet, cu excepţia cazului când se decide altfel de către compania aeriană, după bunul său plac.

3.9 Un Membru poate solicita un Premiu de promovare la o clasă superioară pentru un zbor eligibil cu o companie aeriană care oferă acest Premiu, conform definiţiei din Comunicatul FB, cu condiţia ca Membrul să aibă un bilet la preţ întreg confirmat (nu pe lista de aşteptare) şi emis. Un Membru poate utiliza Milele Premiu pentru un singur Premiu de promovare la o clasă superioară pe zbor. Astfel, este imposibilă deţinerea unui Premiu dublu de promovare la o clasă superioară, de la Economy la First Class.

3.10 Membrul sau beneficiarul oricărui Premiu este responsabil de plata tuturor taxelor, onorariilor, obligaţiilor şi/sau costurilor suplimentare aplicabile asociate cu emiterea sau folosirea unui Premiu (inclusiv costurile suplimentare de transport, după caz) şi de obţinerea documentelor de călătorie necesare pentru Premiul oferit de compania aeriană, inclusiv viză, vaccinare şi asigurare. De asemenea, Membrul sau beneficiarul vor respecta orice reglementare legală sau impusă într-un anumit stat şi vor verifica formalităţile vamale în vigoare în ţara de destinaţie. Dacă un Bilet Premiu nu mai este valabil şi nu a fost utilizat în vederea transportului, Membrul sau beneficiarul are dreptul să primească contravaloarea taxelor şi comisioanelor în funcţie de îmbarcarea efectivă. Cererea de rambursare a acestor sume poate fi trimisă direct online (rambursare gratuită) sau contactând Centrul de Servicii Clienţi Flying Blue (pot să apară alte costuri).

3.11 În funcţie de Premiul respectiv, Premiile oferite de compania aeriană vor fi trimise la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Membru sau ridicate din aeroportul selectat sau de la birourile de bilete din oraşe care au permisiunea de a emite bilete Premiu. Imediat ce cererea de solicitare a Premiului a fost prelucrată, Milele necesare pentru Premiu sunt debitate din contul Membrului conform baremului în vigoare la data solicitării, folosind Milele în ordinea acumulării lor. Dificultăţile interne pot duce la debitarea cu întârziere a conturilor. Dacă biletele sunt emise de birourile sau agenţiile Air France sau KLM, Membrii trebuie să prezinte Cardul. Dacă persoana care ridică biletul nu este Membrul, respectiva persoană trebuie să prezinte, pentru fiecare bilet ridicat, pe lângă Cardul Membrului (sau o copie a acestuia), dovada identităţii Membrului şi o declaraţie pe propria răspundere semnată de Membru, cu semnătura acestuia în original, prin care se autorizează ridicarea. Această procedură poate fi modificată sau suspendată de către Societate în orice moment. Societatea nu răspunde pentru întârzierile sau pierderile cauzate de serviciile poştale sau de procedurile vamale.

3.12 Biletele Premiu vor fi emise pentru (i) un zbor dus, (ii) un zbor dus-întors sau (iii) un „zbor dus-întors deschis” cu Air France, KLM şi/sau Partenerii Aerieni pe ruta cea mai directă în ambele sensuri de călătorie, conform schemelor şi condiţiilor din Comunicatul FB. Conform condiţiilor din Comunicatul FB, poate exista o oprire în timpul călătoriei (escală). Un „zbor dus-întors deschis” este un zbor dus-întors în care punctele de plecare şi sosire sunt diferite dar se află în aceeaşi zonă premiu, sau în care punctul de origine al zborului de întoarcere diferă de punctul de sosire al zborului de plecare, dar se află în aceeaşi zonă premiu. De asemenea, biletele Premiu pot fi emise şi pentru o „călătorie în jurul lumii” cu Air France, KLM şi anumiţi Parteneri indicaţi în Comunicatul FB, şi vor fi, în principiu, în aceeaşi clasă de călătorie pe toată durata călătoriei şi trebuie să cuprindă un punct la jumătatea călătoriei, acesta fiind un punct unde călătoria de plecare se termină şi unde începe călătoria de întoarcere, cu excepţia cazului când se menţionează altfel în Comunicatul FB. Numărul opririlor (escalelor) posibile pe durata acestei „călătorii în jurul lumii” va fi menţionat la momentul rezervării. Toate biletele Premiu fac obiectul modificării drepturilor aplicabile pentru traficul aerian sau deciziilor luate de companiile aeriene menţionate mai sus, după bunul lor plac, pentru a închide segmentele de zbor.

3.13 Premiile sub formă de excedent de bagaj reprezintă cantitatea permisă de bagaj suplimentar peste cantitatea permisă normală pentru clasa de călătorie plătită sau statutul Membrului în cadrul Programului, conform definiţiei din Comunicatul FB. Premiile pentru excedent de bagaj sunt valabile numai pentru zborurile Air France, KLM şi ale Partenerilor indicate în Comunicatul FB. Premiile pentru excedent de bagaj nu vor fi acceptate pentru bagajele excepţionale (precum, dar fără limitare la echipamentele de schi, biciclete, plăci de surf) sau pentru transportul animalelor.

3.14 Biletele Premiu nu vor fi utilizate pentru transportul tărgilor medicale, a scaunelor pentru copii, însoţirea copiilor de către însoţitoarea de zbor sau pentru a obţine un loc suplimentar.

Premii oferite de Partenerii Non-Aerieni
3.15 Orice Membru care deţine numărul necesar de Mile valabile în acel moment poate beneficia de un Premiu pentru sine sau pentru oricare altă persoană indicată de Membru în condiţiile şi conform restricţiilor aduse la cunoştinţa Membrului. Orice beneficiar al unui Premiu trebuie să respecte cerinţele legale de utilizare a serviciului dorit (de exemplu, vârstă, permis de conducere) şi trebuie să respecte condiţiile impuse de Partenerul respectiv, în special cu privire la plăţile depozit pentru rezervări la Parteneri. Condiţiile de modificare şi anulare a Premiilor oferite de Partenerii Non-Aerieni sunt stipulate în Comunicatul FB. Air France sau KLM nu vor răspunde pentru nicio pierdere, cheltuială (inclusiv dar fără limitare la onorariile avocaţilor), accident sau inconvenient care pot apărea în legătură cu folosirea Premiilor oferite de Partenerii Non-Aerieni sau ca urmare a oricărui defect sau incapacităţi a Premiilor oferite de Partenerii Non-Aerieni comandate de la Parteneri.

4 Diverse

4.1 Prezenţii Termeni şi condiţii înlocuiesc toate documentele anterioare care conţin aceşti termeni şi condiţii.
retur la inceputul paginii