& Spaţiul meu

ok

Vă rugăm să aşteptaţi în timp ce căutăm datele dvs. personale.
Spaţiul meu
 
Bun venit 
inapoi

CONDITII GENERALE DE TRANSPORT
Page 1


Articolul I – Definitii

In cadrul acestor conditii, urmatorii termeni sunt folositi cu sensul de mai jos daca nu este altfel specificat in acest document :
Prin Locuri de Oprire Acceptate se intelege oprirea planificata de catre pasager in timpul calatoriei sale, intr-un loc aflat intre punctul de plecare si punctul de sosire, asa cum este indicat in bilet sau in orarul de zbor.
Termenul Transport Aerian inseamna transportul pasagerului si al bagajelor acestuia asa cum este definit in Conventie.
Codul de Desemnare a Liniilor Aeriene face referire la codul atribuit de IATA, al carui rol este de a identifica fiecare transportator aerian membru al acestei asociatii, si care este alcatuit din grupuri de doua sau mai multe litere, cifre sau combinatii si inscris pe bilet.
Agent Autorizat reprezinta o persoana fizica sau juridica autorizata de Transportator pentru a-l reprezenta in actiunea de vanzare a serviciilor sale de transport aerian de pasageri si serviciilor prestate de catre alte companii de transport aerian, daca agentul mentionat este autorizat in acest sens.
Prin Bagaj se inteleg bunurile si alte obiecte personale care insotesc pasagerul pe durata calatoriei. Daca nu este altfel specificat, acest termen include atat bagajul inregistrat cat si cel neinregistrat.
Prin Control Bagaje se intelege talonul de identificare eliberat de catre Transportator si atasat biletului, actiune care face parte din procedura de transport bagaje predate de pasager.
Prin Eticheta de Bagaj se intelege un document emis de Transportator in scopul clar de identificare a bagajului inregistrat, care include o parte ce este atasata bagajului (‘´Eticheta bagajului´´) si o alta parte ce este emisa pasagerului pentru identificarea si recuperarea bagajului acestuia. (‘´Control bagaje´´)
Beneficiar (vezi Persoana Indreptatita la Despagubiri )
Termenul Transportator se refera la AIR FRANCE sau orice alt transportator aerian, al carui Cod de desemnare apare pe bilet sau pe un bilet in conjunctie.
Un Contract Charter este operatiunea prin care Transportatorul care contracteaza  (Transportatorul contractual) transfera unui alt transportator (Transportatorul in fapt) responsabilitatea efectuarii transportului, integral sau partial ; de asemenea, acest termen se refera si la un contract comercial prin care oricare dintre parti care contracteaza pasagerul (de exemplu un tur operator) incredinteaza transportatorului efectuarea integrala sau partiala a transportului.
Prin Bagaj Inregistrat se intelege bagajul pe care Transportatorul s-a angajat sa il ia in custodie si pentru care a fost emisa o eticheta de identificare a bagajului.
Termen Limita pentru Procedura de Check-in (‘´CID´´ in engleza) reprezinta ora mentionata pentru fiecare zbor in parte, pana la care pasagerul trebuie sa efectueze formalitatile de inregistrare, in urma carora obtine un cupon de imbarcare.
Code Share ( vezi Zboruri operate in regim Code Share)
Zbor in Regim Code Share sau "Code Share" inseamna un zbor operat de un Transportator aerian care poate fi atat Transportatorul cu care pasagerul a incheiat un contract (Transportatorul contractual) cat si un alt Transportator (Transportatorul in fapt) cu care Transportatorul contractual si-a asociat Codul sau de desemnare.
Prin Transportator Aerian Comunitar se intelege un Transportator aerian care detine o licenta de operare valabila, eliberata de catre un Stat Membru al Uniunii Europene, conform prevederilor Regulamentului Consiliului European (EEC sau European Economic Community / Comunitatea Economica Europeana) Nr. 2407/92 din data de 23 iulie 1992.
Notiunea Bilet in Conjunctie defineste un bilet emis unui pasager in conjunctie cu alt bilet, care constituie impreuna un singur contract de transport.
Contract de Transport reprezinta declaratiile si prevederile mentionate in bilet sau in Intinerariu si Chitanta (Document de Calatorie/ Travel Memo), care includ aceste Conditii Generale de Transport cat si informatii pentru pasageri. 
Termenul Conventie desemneaza urmatoarele instrumente care se aplica contractului de transport :
(a) Conventia pentru Unificarea Anumitor Reguli Referitoare la Transportul Aerian International, semnata la Varsovia in data de 12 octombrie 1929 (denumita in continuare Conventia de la Varsovia)
(b) Protocolul de la Haga in data de 28 septembrie 1955 care aduce amendamente Conventiei de la Varsovia.
(c) Conventia Aditionala la Conventia de la Varsovia, semnata la Guadalajara in data de 18 septembrie 1961.
(d)  Protcoalele 1,2 si 4 de la Montreal (1975) care aduc amendamente Conventiei de la Varsovia
(e) Conventia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la Transportul Aerian International, semnata la Montreal in data de 28 mai 1999
Termenul Cupon se refera atat la Cuponul de Zbor cat si la Cuponul Electronic, fiecare dintre ele avand inscris numele pasagerului care se va imbarca la zborul mentionat pe cupon.
Dauna se refera la prejudiciul cauzat de decesul sau vatamarea corporala pe care le poate suferi un pasager, prejudiciile cauzate de intarziere, pierderea totala sau partiala si alte daune (asa cum sint definite ele in acest document) decurgand din vina sau care sunt direct legate de serviciile efectuate deTransportator.
Prin cuvantul Zile se inteleg zilele calendaristice, adica cele 7 zile ale saptamanii ; in cazul notificarilor, ziua expedierii acestuia nu este luata in calcul iar pentru determinarea perioadei de valabilitate a unui bilet nu se iau in calcul ziua emiterii acestuia si ziua de plecare a zborului.
Prin Cupon Electronic se intelege un cupon electronic de zbor sau orice alt document cu aceeasi valoare, care este stocat in format digital in sistemul de rezervari computerizat al Transportatorului.
Notiunea de Bilet Electronic desemneaza biletul salvat in sistemul de rezervari de Transportator sau la cererea acestuia, confirmat de Documentul de Calatorie (denumit si Intinerariu si Chitanta), si emis de Transportator sau in numele acestuia, Cuponul electronic de zbor sau orice alt document cu aceeasi valoare.
Prin Tarife se inteleg tarifele, costurile si Conditiile Generale de Transport corespunzatoare stabilite de Transportator cu autoritatile tarilor care solicita acest lucru. De asemenea, tarifele includ si taxele, acolo unde acest lucru este cerut prin legile in vigoare.
Cuponul de Zbor reprezinta acea parte din bilet identificata prin marca ‘´valid for carriage´´ (acceptat pentru transport) sau, in cazul unui bilet electronic, cuponul electronic si care indica punctele exacte intre care trebuie transportat pasagerul.
Notiunea Forta Majora desemneaza circumstantele neobisnuite si imprevizibile, independente de vointa partii care le invoca si ale caror consecinte n-au putut fi evitate in ciuda acordarii unei atentii deosebite.
IATA (Asociatia Internationala de Transport Aerian) este Asociatia Internationala de Transport Aerian, infiintata in aprilie 1945 la Montreal, cu scopul de a incuraja dezvoltarea unui transport aerian sigur, regulat si economic, de a promova serviciile de transport aerian si de a cerceta problemele legate de acestea.

Prin Zbor Intern sau Domestic se intelege orice zbor cu punct de plecare, sosire si ruta continua care se afla pe teritoriul aceluiasi stat.
Prin Acordurile Internationale (IIA si MIA) ale Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA) se inteleg acordurile incheiate intre transportatori cu privire la responsabilitatea transportatorilor aerieni in data de 31 octombrie 1995 la Kuala Lumpur (IIA) si in data de 3 aprilie 1996 la Montreal (MIA), si care sunt aplicabile membrilor IATA din data de 1 aprilie 1997 ; acestea au fost incluse in aria legala a legislatiei internationale privitoare la responsabilitatea transportatorilor aerieni la care se face referire in punctele (a), (b), (c) si  (d) din termenul ‘´Conventie´´ definit in acest document.
Zbor International inseamna, asa cum este definit in Conventie, orice zbor al carui punct de plecare si punct de sosire cu posibila escala intre acestea, se afla pe teritoriul a cel putin doua state, parte din Conventie, fara a lua in considerare escalele sau schimbarile de aeronave, sau in cadrul aceluiasi stat daca escala este programata pe teritoriul altui stat, indiferent daca statul respectiv este sau nu parte din Conventie.
Intinerariu si Chitanta (vezi Document de Calatorie/Travel Memo)
Termenul Pasager reprezinta orice persoana, cu exceptia membrilor echipajului, transportata sau care urmeaza a fi transportata de un avion si care este in posesia unui bilet de avion.
Prin Cupon Pasager sau Bilet Pasager se intelege ace aparte dintr-un bilet emis de sau in numele Transportatorului, care este marcata ca atare si care ramane la pasager.
Pasager cu Mobilitate Redusa inseamna orice persoana a carui mobilitate este redusa in folosirea unui mijloc de transport din cauza unei dizabilitati fizice permanente sau temporare (senzo sau locomotorii), mentale, a varstei sau din cauza oricarui alt tip de dizabilitate, si a carui situatie necesita o atentie particulara pentru adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la nevoile acestuia.
Notiunea Persoana Indreptatita la Despagubire se refera la pasagerul sau la orice alta persoana care pretinde despagubiri in numele pasagerului, conform cu legea in vigoare.
Prin Transport Feroviar/ Maritim/ Rutier se intelege un ‘´transport combinat´´ prin care Transportul Aerian si celelalte tipuri de transport sunt vandute impreuna si pot fi efectuate conform unor conditii diferite de raspundere.
Termenul Rezervare se refera la faptul ca pasagerul este in posesia unui bilet sau a altui document, care confirma ca rezervarea a fost acceptata si inregistrata de Transportator sau de tur operator 
Orarul de Zbor sau Indicatorii de Program reprezinta lista cu orele de plecare si sosire ale aeronavei, asa cum este mentionat in ghidurile cu orarul de zbor publicate de Transportator sau sub autoritatea sa, sau asa cum este facuta cunoscuta publicului prin mijloace electronice.
Notiunea de Obiect Neacceptat desemneaza orice obiect care, din motive de securitate si siguranta, nu poate fi transportat, conform legii in vigoare.
Expresia Declaratie Speciala de Interes inseamna declaratia facuta de pasager la predarea bagajelor, care specifica o valoare mai mare decat cea stabilita de Conventie ca limita de raspundere, criteriu pentru plata unei suprataxe.
 
Prin Drept Special de Tragere (abreviat SDR in limba engleza) se intelege o unitate de cont a Fondului Monetar International (FMI), a carei valoare este periodic fixata de FMI pe baza preturilor listate a catorva monede de referinta.   
Termenul Oprire pe ruta / Escala se refera la punctele (cu exceptia punctului de plecare si sosire) mentionate pe bilet sau in orarul de zbor ca opriri planificate pe intinerariul pasagerului.
Prin Bilet se intelege un document valabil care stabileste dreptul la transport, sub forma unui ‘´voucher/document justificativ de calatorie individual sau de grup´´, care poate fi completat de Control Bagaje sau de Eticheta de identificare a bagajului, inclusiv in forma sa electronica si care este emis sau autorizat de Transportator sau de Agentul sau autorizat. 
Document de Calatorie (Travel Memo sau Intinerariu sau Chitanta) inseamna unul sau mai multe documente pe care Transportatorul le elibereaza pasagerului in cazul in care acesta foloseste un bilet electronic si care poarta numele pasagerului, informatiile despre zbor si informatiile pentru pasageri. Document de Calatorie (Travel Memo) poate fi denumit si cu termenii ‘´Ïntinerariu´´ sau ‘´Chitanta´´
Prin Bagaj Neinregistrat sau ‘´Bagaj de cabina´´ se intelege orice bagaj, altul decat cel inregistat si care ramane in custodia pasagerului.

Article II – Aria de Aplicare

1. Prevederi Generale

(a) Conditiile Contractului de Transport sunt conditiile la care se face referire in biletul pasagerului. Obiect al prevederilor paragrafelor 2 si 4 de mai jos, aceste Conditii Generale de Transport se aplica tuturor zborurilor sau sectoarelor de zbor avand Codul de Desemnare Air France, care apare la casuta ‘´Transportator´´ de pe bilet sau de pe cuponul corespunzator.

(b) Aceste Conditii Generale de Transport se aplica si transporturilor gratuite sau cu tarife reduse daca nu s-a convenit altfel in Contractul de Transport sau in oricare alt document contractual care face legatura dintre Air France si pasager.

(c) Intreaga activitate de transport se supune Conditiilor Generale de Transport si regulamentelor tarifare in vigoare ale transportatorului la data emiterii biletului si daca data respectiva nu poate fi determinata, atunci la data inceperii transportului garantata de primul cupon de zbor al biletului.

(d) Aceste Conditii Generale de Transport au fost intocmite respectand Conventia de la Montreal din 28 mai 1999 si legislatia europeana in vigoare.

2. Zboruri Operate in Regim Charter

Daca transportul este efectuat in baza unui Contract Charter, aceste Conditii se vor aplica numai daca ele sunt atasate, incorporate sau mentionate in Contractul de Charter sau in bilet.

3. Zboruri Operate in Regim Code-Share

Anumite zboruri sau servicii aeriene prestate de transportator se supun conditiilor acordului de Code Share cu alti Transportatori. In aceste cazuri, un transportator, altul decat cel mentionat in bilet (si cu care este posibil ca pasagerul sa isi fi facut rezervarea) poate opera serviciul aerian respectiv. In aceasta situatie, pasagerul va trebui sa fie informat cu privire la identitatea transportatorului respectiv, in timpul rezervarii sau, cel mai tarziu, in timpul procedurii de check-in. Aceste Conditii ale Contractului de Transport se vor aplica si acestui tip de transport.

4. Legea Predominanta  

Aceste Conditii Generale de Transport sunt aplicabile pana la punctul in care ele nu contravin legii in vigoare sau tarifelor incarcate in sistemul de rezervari, caz in care legea respectiva sau Tarifele respective vor predomina. Nevalabilitatea uneia sau mai multor clauze din Conditiile Generale de Transport nu va avea efect asupra valabilitatii celorlalte clauze.

Article III – Bilete de Calatorie

1. Prevederi Generale
(a) Biletul este dovada, pana la proba contrarie, existentei unui Contract de Transport intre Transportator si Pasager, al carui nume apare pe bilet .
(b) Serviciul de transport este destinat numai pasagerului numit pe bilet. Transportatorul isi rezerva dreptul de a verifica documentele de identitate ale  pasagerului.
(c) Un bilet nu este transferabil, conform legii in vigoare, in mod special in ceea ce priveste pachetele de vacanta. Daca un bilet este prezentat de alta persoana decat persoana mentionata pe bilet ca avand dreptul la transport sau la rambursare, transportatorul nu poate fi facut raspunzator fata de titularul biletului, daca de buna credinta, transporta perosana care prezinta biletul sau ii ramburseaza contravaloarea acestuia.
(d) Anumite bilete cu tarif redus sunt partial sau total nerambursabile. Este responsabilitatea pasagerului sa se informeze cu privire la conditiile de aplicabilitate ale biletului si, cand este posibil, sa isi ia masurile de siguranta in caz ca va trebui sa isi anuleze calatoria.
(e) Daca un pasager are un bilet ca cel mentionat la paragraful (d) de mai sus pe care nu l-a folosit si se afla in imposibilitatea de a calatori din motive de Forta Majora, asa cum este ea definita in Articolul I, transportatorul poate rambursa pasagerului suma biletului nerambursabil sub forma unui alt bilet care va fi supus taxelor administrative, numai daca pasagerul informeaza la timp transportatorul si cat mai curand inaintea datei zborului si daca poate face dovada situatiei de Forta Majora.
(f) Biletul va ramane permanent proprietatea transportatorului emitent, pentru ca el este supus conditiilor legale obligatorii.
(g)Exceptand cazul biletului electronic, pasagerul poate fi transportat numai daca prezinta un bilet valabil care contine cuponul de zbor corespunzator cursei respective, toate cupoanele neutilizate cat si cuponul de pasager. In plus, un bilet deteriorat sau modificat de catre o alta persoana decat transportatorul, inclusiv de catre agentul sau autorizat nu va fi considerat valabil. In cazul biletelor electronice pasagerul trebuie sa faca dovada identitatii sale si va fi transportat in cursa numai daca un bilet electronic a fost emis pe numele lui.
(h) In cazul pierderii sau deteriorarii totale sau partiale a unui bilet sau in cazul prezentarii unui bilet care nu contine cuponul pasagerului si toate cupoanele de zbor neutilizate, transportatorul poate inlocui, la cererea pasagerului, o parte sau tot biletul respectiv. Inlocuirea se va face sub forma unui bilet nou, numai daca tranportatorul are dovada ca un bilet valabil a fost emis deja pentru zborul/ zborurile respective si daca pasagerul isi da in scris consimtamantul de a despagubi transportatorul pentru toate taxele si costurile in eventualitatea unei utilizari frauduloase a biletului. Nu va fi pretinsa nici o rambursare daca taxele si costurile respective au fost cauzate din vina transportatorului. In concluzie, transportatorul poate cere pasagerului sa achite taxe administrative rezonabile pentru reemiterea biletului daca pierderea sau deteriorarea nu este cauzata din vina transportatorului sau a agentului sau autorizat.
 
(i) Daca dovada mentionata la paragraful (h) de mai sus nu poate fi furnizata sau daca pasagerul refuza sa isi asume responsabilitatea de a despagubi transportatorul, transportatorul care reemite biletul isi rezerva dreptul de a solicita pasagerului achitarea unui bilet nou pentru inlocuirea celui pierdut sau deteriorat. Aceasta plata poate fi rambursata de transportator cand are dovada ca biletul pierdut sau deteriorat n-a fost folosit in perioada sa de valabilitate sau cand pasagerul gaseste biletul original si il inapoiaza transportatorului in perioada sa de valabilitate.
(j) Este responsabilitatea pasagerului sa ia toate masurile pentru prevenirea pierderii sau furtului biletului.
(k) Daca un pasager beneficiaza de o reducere de tarif sau de tarife supuse unor conditii speciale, acesta trebuie sa fie pregatit, ca pe tot parcursul calatoriei sale, sa faca dovada documentelor care dovedesc valabilitatea tarifelor respective.


2. Perioada de valabilitate

(a)Asa cum este mentionat si pe bilet, perioada de valabilitate pentru transport a unui bilet este de un an de la data emiterii acestuia sau un an de la data utilizarii primului cupon, daca nu este altfel prevazut pe bilet, in Conditiile Generale de Transport sau in regulamentul tarifar care poate afecta perioada de valabilitate a unui bilet.
(b) Daca un pasager este impiedicat sa calatoreasca in perioada de valabilitate a biletului din cauza ca transportatorul nu poate confirma pasagerului cererea de rezervare pe zborul respectiv, valabilitatea biletului se va prelungi sau acesta poate fi rambursat in conditiile mentionate la Articolul X de mai jos.
c) Cand un pasager care deja si-a inceput calatoria, este impiedicat sa isi continue calatoria in perioada de valabilitate a biletului din motive de sanatate, transportatorul poate prelungi valabilitatea biletului acestui pasager, pe baza prezentarii unui certificat medical valabil, pana la data cand pasagerul isi poate relua calatoria sau pana la data primului zbor disponibil. Prelungirea va fi valabila numai din punctul intreruperii calatoriei respective si numai in clasa pentru care biletul a fost platit Daca cupoanele de zbor neutilizate implica una sau mai multe opriri pe ruta, perioada de valabilitate a biletului poate fi prelungita pana la cel mult trei luni de la data indicata in certificatul medical. In acelasi mod, transportatorul va prelungi si valabilitatea biletelor membrilor de familie cei mai apropiati care insotesc pasagerul respectiv.
 (d) In caz de deces al unui pasager in timpul calatoriei, biletele persoanelor care insotesc pasagerul pot fi modificate fie prin renuntarea la sejurul minim sau prin prelungirea valabilitatii. In caz de deces al unui membru de familie apropiat unui pasager care si-a inceput calatoria, biletele pasagerului si al membrilor de familie cu desecendenta directa care il insotesc pot fi modificate in acelasi mod.
 (e) Orice astfel de modificare mentionata la paragraful (d) de mai sus se va face numai la primirea propriu-zisa a certificatului de deces si orice prelungire a valabilitatii se va face pentru o perioada care sa nu depasasesca 45 de zile de la data decesului.

3. Modificari operate la cererea pasagerilor

(a) Un pasager care doreste sa modifice o parte sau toata calatoria, va trebui mai intai sa ia legatura cu transportatorul. Tariful va fi recalculat si apoi pasagerul va avea posibilitatea de a accepta noul pret sau de a mentine transportul original, asa cum era indicat in bilet. In cazul in care un pasager trebuie sa isi modifice biletul pe motiv de Forta Majora, asa cum este ea definita in Articolul I si pentru care i se va cere sa faca dovada, pasagerul trebuie sa contacteze transportatorul cat mai curand posibil, iar acesta va depune toate eforturile sa asigure transportul pana la urmatoarea oprire sau pana la destinatia pasagerului, fara nici o modificare de tarif.  
(b) Daca un pasager isi modifica calatoria fara acordul transportatorului, acesta va ajusta tariful conform modificarii iar pasagerul va trebui sa achite diferenta de tarif dintre calatoria anterioara si noua calatorie. Daca noul tarif este mai mic decat tariful anterior, atunci transportatorul va rambursa diferenta, dar, in acest caz, vechile cupoane nu vor mai avea nici o valoare.
(c) Fiecare cupon de zbor va fi valabil pentru transport in clasa de servicii specificata pe bilet, la data si pentru cursa pentru care s-a facut rezervarea. Cand cuponul de zbor a fost emis fara a avea specificata rezervarea, aceasta poate fi facuta dupa, conform conditiilor tarifare in vigoare si in limita locurilor disponibile pe zborul solicitat.


4. Identificarea transportatorului

Numele transportatorului poate fi indicat pe bilet in forma abreviata, utilizandu-se codul sau de desemnare (asa cum este definit in Articolul I) sau in orice alta forma. Adresa transportatorului va fi considerata a fi sediul sau social sau locul principal de desfasurare a activitatii.Articolul IV – Tarife si taxe

1. Taxe

Tarifele se aplica numai transportului din punctul de plecare (aeroport) pana la punctul de destinatie, daca nu este altfel prevazut. Tarifele nu includ serviciile de transport la sol intre aeroporturi sau intre aeroport si terminalele pentru oras. Tarifele se vor calcula conform regulamentului tarifar in vigoare la data achizitionarii biletului, pentru calatoria programata pe zile si pentru intinerariul indicat pe respectivul bilet. Orice modificare a intinerariului sau a datelor calatoriei poate avea impact asupra tarifului aplicat. Tarifele aplicate sunt tarifele publicate sau calculate de transportator, in conformitate cu regulamentul tarifar in vigoare, pentru cursa sau cursele indicate in bilet, din punctul de plecare pana la punctul de destinatie, pentru o clasa data de servicii la data la care s-a emis biletul. 

Daca nu se prevede altfel in contractul de transport sau in orice alt document contractual, tarifele se vor aplica exclusiv pentru calatoria mentionata in contract sau in alt document cu aceeasi valoare.

2. Taxe si costuri

Toate taxele si costurile impuse de autoritatile guvernamentale, de orice alte autoritati sau de operatorii aeroportuari vor fi suportate de pasager. La achizitionarea unui bilet, pasagerul va fi informat cu privire la taxele si costurile ce vor fi incasate pe langa tarif si care, in cele mai mule cazuri, vor fi indicate separat pe bilet. Aceste tarife, taxe si costuri pot fi marite dupa data achizionarii unui bilet, caz in care pasagerul trebuie sa achite suma corespunzatoare. In celalalt caz, in care tarifele, taxele si costurile scad sau sunt desfiintate, sumele respective vor putea fi rambursate pasagerului. 


3. Moneda de plata

Tarifele, taxele si costurile se pot achita in moneda tarii in care este emis biletul, daca transportatorul sau agentul autorizat nu specifica si posibilitatea platii in alta valuta la sau inaintea achizitionarii biletului . (de exemplu, datorita faptului ca moneda locala nu este convertibila). In concluzie, transportatorul poate accepta plati si in alta valuta.