Air France Sky Team
 
wróć

Problem z bagażem

Jeśli Twój bagaż zaginął lub jest uszkodzony, Air France pomoże wyjaśnić oraz rozwiązać problem.

Jeśli Twój bagaż zaginął w drodze do Polski

Zgłoś to niezwłocznie do biura Air France na lotnisku, do którego doleciałeś. Automatycznie założona zostanie sprawa reklamacyjna.
Będzie ona zawierała:

- zestawienei zawartości,
- lokalny numer sprawy bagażowej.
Numer sprawy zostanie Ci przekazany. Zachowaj go.

 • Jeśli Twój bagaż nie został odnaleziony w ciągu 2 dni

  Wypełnij przekazany Ci formularz zestawienia zawartości bagażu, podając:
  - kolor i kształt bagażu,
  - dokładną liste zwartości bagażu.
  Odeślij go do Biura Serwisowego Air France na podany poniżej faks:

  + 48 (22) 55 66 415
 • Przez pierwszych 5 dni od zagubienia bagażu

  Biuro Zaginionego Bagażu na Twoim lotnisku odpowiedzialne jest za Twoją reklamację.
Pobierz list zawartości bagażu

 • Powyżej 22 dni od dnia zagubienia

  Air France stara się odnaleźć bagaż w ciągu pierwszych 3 tygodni od zgłoszenia reklamacji. Jeśli Twój bagaż nie został odnaleziony, czas ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z biurem rzeczy zagubionych w Twoim miejscu zamieszkania:

  Polska: +48 22 650 43 85
  (codziennie od 6.30 do 23.00)

Jeśli Twój bagaż zaginął w innym kraju niż kraj Twojego zamieszka

Zgłoś to niezwłocznie do biura Air France na lotnisku, do którego doleciałeś. Automatycznie założona zostanie sprawa reklamacyjna.
Będzie ona zawierała:

- zestawienei zawartości,
- lokalny numer sprawy bagażowej.
Numer sprawy zostanie Ci przekazany. Zachowaj go.

 • Jeśli Twój bagaż nie został odnaleziony w ciągu 2 dni

  Wypełnij przekazany Ci formularz zestawienia zawartości bagażu, podając:
  - kolor i kształt bagażu,
  - dokładną liste zwartości bagażu.
  Odeślij go do Biura Serwisowego Air France na podany poniżej faks:

  + 48 (22) 55 66 415
 • Przez pierwszych 5 dni od zagubienia bagażu

  Biuro Zaginionego Bagażu na Twoim lotnisku odpowiedzialne jest za Twoją reklamację.
Pobierz list zawartości bagażu

 • Powyżej 22 dni od dnia zagubienia

  Air France stara się odnaleźć bagaż w ciągu pierwszych 3 tygodni od zgłoszenia reklamacji. Jeśli Twój bagaż nie został odnaleziony, czas ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z biurem rzeczy zagubionych w Twoim miejscu zamieszkania:

  Polska: +48 22 650 43 85
  (codziennie od 6.30 do 23.00)

Reklamacje opóźnionego bagażu

Jeśli Twój bagaż został znaleziony i dostarczony lecz z opóźnieniem, pokryjemy koszty, które poniosłeś w tym okresie (np. kosmetyki, ubrania, itp.).

Aby uzyskać zwrot musisz przesłać nam pisemną reklamację (nie później niż 21 dni od dostarczenia bagażu) z oryginałem dokumentów poświadczających poniesione koszty (np. faktury, itp.) na poniższy numer faksu:

+48 (22) 55 66 415

Zniszczony/uszkodzony bagaż

Jeśli Twoja reklamacja dotyczy tylko i wyłącznie uszkodzonego bagażu
Prosilibyśmy o kontakt drogą e-mailową z firmą DOLFI1920:

info@dolfi1920.pl lub wypełnienie formularza na stronie www.dolfi1920.pl

Lub telefonicznie pod numerem:

0 801 192020 (ze wszystkich telefonów komórkowych będących w sieci operatora Orange)

 • Jeśli Twój bagaż został uszkodzony w innym kraju
  Zgłoś ten fakt niezwłocznie do biura Air France w miejscu Twojego przylotu. Stworzony zostanie raport (DPR) a jego numer Tobie przekazany. Lokalne biuro bagażowe poinformuje Cię o procedurach naprawczych.


 • Jeśli odkryjesz uszkodzenie bagażu dopiero po opuszczeniu lotniska
  Prześlij pisemną reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania bagażu, dołączając kopie następujących dokumentów:
  - potwierdzenia wystawienia biletu,
  - kart pokładowych,
  - przywieszek bagażowych,

  - opis walizki i zniszczeń,
  - dokładne dane kontaktowe (w szczegółności numer telefonu)

  Reklamację prześlij na nr faksu:
  +48 22 55 66 415

  Prosimy jednocześnie o dosłanie oryginałów powyższych dokumentów na adres:

  Air France S.A.
  Oddział w Polsce
  Nowy Swiat 64
  00-357 Warszawa
  Dział Reklamacji